Rádio, prehrávač

Tri rádiá nedodržali kvóty, hrali málo slovenskej hudby

Od januára sa má podľa zákona o vysielaní a retransmisii podiel slovenských hudobných diel vo vysielaní zvýšiť na 25 percent času v prípade komerčných rádií a 35 percent času v prípade okruhov verejnoprávneho vysielateľa.