Západoslovenská distribučná zse zsd

ZSD: Minimalizujte kontakt a využívajte mobilnú aplikáciu ( venergetike.sk)

Spoločnosť Západoslovenská distribučná (ZSD) je pripravená na to, aby aj v čase mimoriadnych opatrení, zaistila udržateľný prevádzkový režim a nepretržitú dodávku elektrickej energie. Sú pripravené záložné pracoviská a tímy, takže aj v prípade, ak by po plošnom testovaní prišlo k väčšiemu výpadku zamestnancov, dokáže spoločnosť zabezpečiť udržateľný prevádzkový režim a nepretržitú dodávku elektrickej energie.