Foto hlavna.jpg

Pohyb na promenáde bude bezpečnejší, medzi mostami SNP a Lafranconi vznikne „zóna zmiešaného pohybu“.

Dopravný prieskum a kapacitné posúdenie na Nábreží arm. gen. L. Svobodu potvrdili dlhodobo diskutovanú potrebu riešiť bezpečnosť pohybu chodcov a cyklistov na obľúbenom úseku dunajskej promenády. Na základe súhlasného stanoviska hl. mesta aj MČ Bratislava-Staré Mesto dôjde preto v najbližších dňoch k zmene dopravného značenia v celom úseku medzi mostami SNP a Lafranconi. Cieľom je zjednotiť doteraz chaotické a nejednoznačné dopravné značenie v rôznych častiach promenády, kvôli ktorému vznikali kolízie, a vytvoriť bezpečnejšiu „zónu zmiešaného pohybu“.