UNFCCC

Taiwan sa chce zapojiť do boja proti globálnemu oteplovaniu

Rámcový dohovor OSN o zmene klímy (UNFCCC) bude zasadať v Marrákeši v Maroku od 7. novembra do 18. novembra, aby sa prijali ďalšie kroky nutné na implementáciu Parížskej dohody 2015, ktorá stanovuje globálne ciele znižovania emisií skleníkových plynov.

Svet zápasí s otepľovaním, začína platiť Parížska dohoda

Na budúcotýždňovej klimatickej konferencii „COP 22“ v marockom Marakéši budú všetky zmluvné strany Parížskej dohody vrátane najväčších znečisťovateľov – USA, Číny, EÚ, Brazílie či Indie, diskutovať o uplatňovaní dohody v praxi.