Young woman signing contracts and handshake with a manager

V strednej a východnej Európe vzniklo 14 000 nových pracovných miest pre ľudí, na ktorých sa doteraz zabúdalo

Prvé hodnotenie vplyvov aktivít Sociálneho bankovníctva Erste Group na všetkých jej trhoch v strednej a východnej Európe  ukazuje, že  ich využilo viac ako 2 500 začínajúcich podnikateľov, 400 sociálnych organizácií a 6 500 drobných poľnohospodárov, ktorí celkovo vytvorili takmer 14 000 nových pracovných miest. Sociálne bankovníctvo Erste Group, ktoré je inšpirované pôvodným poslaním Erste ako sociálneho bankového podniku, spolu s Nadáciou ERSTE podporuje tvorbu pracovných miest a prosperitu prostredníctvom riešenia potrieb sociálne vyčlenených skupín, a to nielen pôžičkami, ale najmä poskytovaním finančného poradenstva, školení zameraných na rozvoj finančnej gramotnosti, produktov na mieru a podnikateľského mentoringu.