New project 1 2.jpg

Novinky Siemens Healthineers sledoval celý svet

Výrobca Siemens Healthineers predstavil aktuálne inovácie vo svete zdravotníckej techniky. Udialo sa tak na Európskom rádiologickom kongrese (ECR) vo Viedni začiatkom marca. Spoločnosť ukázala hneď niekoľko nových prístrojov: magnetickú rezonanciu MAGNETOM Sola 1.5T, ultrazvuk ACUSON Juniper a mobilné C-rameno „Cios Select“.