Tesla

Výrobca áut Tesla kupuje firmu SolarCity

Producenta solárnych panelov americký výrobca elektrických vozidiel kupuje za 2,6 mld. USD. Tesla očakáva, že synergické prínosy v oblasti nákladov budú v prvom roku po ukončení transakcie v sume 150 mil. USD.