Novy projekt 7.jpg

Stanovisko Asociácie moderných benefitov k TK RÚZ zo dňa 19.10.2021

Členovia Asociácie moderných benefitov si so znepokojením vypočuli dnešnú TK RUZ, na ktorej sa zúčastnili Jozef Špirko, viceprezident RÚZ a prezident Asociácie strojárskeho a elektrotechnického priemyslu; Marek Harbuľák, prezident Zväzu cestovného ruchu; Martin Krajčovič, predseda Slovenskej aliancie moderného obchodu; Ján Solík, prezident Združenia podnikateľov Slovenska.
Iluistracna foto k pr sprava dsa stanovisko.jpg

Stanovisko DSA k protestom proti rekonštrukcii prasacej farmy v Kolárove

Spoločnosť Dan Slovakia Agrar, a.s. (DSA) už dlhodobo sleduje neopodstatnené snahy o diskreditáciu spoločnosti na základe vykonštruovaných mýtov, ktoré sa ani len z malej časti nezakladajú na pravde. Sme presvedčení o tom, že takéto nezmyslené boje a nepravdy rozhodne neprispievajú rozvoju slovenského vidieka a aj preto cítime ako svoju povinnosť na základné z nich zareagovať. Chceme pritom zdôrazniť, že sme maximálne transparentní a naše tvrdenia je možné si overiť.
Employer or businessman showing where to sign  in exchange

Stanovisko spoločnosti Advokátska kancelária JUDr. Radomír Bžán, s.r.o. – Blokovaním účtu nám štát znemožňuje zaplatiť dane vo výške viac ako 5,5 milióna EUR

Naša advokátska kancelária nemôže štátu zaplatiť DPH a daň z príjmu za rok 2017 zo zablokovanej odmeny. Na základe zmluvy a následnej dohody sa naša kancelária dohodla so spoločnosťou MH Manažment, a.s. na odmene vo výške 2,5% za úspech v arbitráži, ktorej hodnota prevyšovala 700 miliónov eur. Dohodnutá odmena vo výške 2,5% bola riadne vyfakturovaná, ale vzhľadom na fakt, že po jej zaplatení bol účet našej kancelárie  zablokovaný štátom, štát znemožnil našej kancelárii riadne splniť zákonnú povinnosť zaplatiť DPH a daň z príjmu za rok 2017 spolu vo výške viac ako 5,5 milióna eur.