Peniaze

Časť penzistov dostane príplatok k vianočnej dávke

Nárok na takýto príplatok k vianočnému príspevku by mali na konci tohto roka rovnako ako vlani a predvlani získať penzisti, ktorých dôchodok je do dvojnásobku sumy životného minima, teda do sumy 396,18 eura.