Vodná elektráreň elektrická energia OZE zdroje energie

Banská Bystrica stále odmieta malé vodné elektrárne ( venergetike.sk)

Vedenie Banskej Bystrice a poslanci už niekoľkokrát deklarovali negatívny postoj k výstavbe malých vodných elektrární na rieke Hron. Najvypuklejšia je situácia v mestskej časti Šalková, kde takáto elektráreň obyvateľom podmáča obydlia a znečisťuje studne s pitnou vodou.