Peniaze

Príspevok štátu na zateplenie rodinných domov sa zvýši

Vláda schválila návrh novely zákona o energetickej hospodárnosti budov. Popri príspevku na zateplenie rodinných domov zostáva navyše suma päťsto eur na projektovú dokumentáciu a energetický certifikát. Podiel podpory zároveň vzrastie z 30 % na 40 % oprávnených a uhradených nákladov.
Zateplovanie teplo

Začalo druhé kolo poskytovania štátnej dotácie na zatepľovanie ( venergetike.sk)

V rámci druhej výzvy na predkladanie žiadostí o príspevok na zateplenie rodinného domu je možné podať päťsto žiadostí od 9. júna do 6. júla, resp. do naplnenia plánovaného počtu. Majitelia domov starších ako desať rokov, ktorí splnia všetky podmienky, môžu od štátu získať na zatepľovanie 6 500 eur, vrátane 500 eur na projektovú dokumentáciu a energetický certifikát.