Zákon

V novom roku sa bude slovenská energetika meniť ( venergetike.sk)

Slovensko čaká v budúcom roku zmena viacerých energetických zákonov. Ministerstvo hospodárstva SR totiž plánuje počas budúceho roka postupne implementovať takzvaný európsky zimný energetický balíček. V rámci neho Slovensko prevezme európske smernice do piatich zákonov. Ide o zákony o energetike, regulácii sieťových odvetví, tepelnej energetike, energetickej efektívnosti a podpore obnoviteľných zdrojov energií (OZE) a kombinovanej vysokoúčinnej výroby elektriny a tepla (KVET).