Taiwan sa delí o svoj účinný model zdravotného systému

Taiwan v decembri 2013 otvoril na svojich štyroch medzinárodných letiskách Medzinárodné zdravotné kontaktné strediská. Foto: Taipei Representative Office

BRATISLAVA 19. mája (WBN/PR) – V Ženeve sa 19.-24. mája 2014 uskutoční 67. zasadnutie Svetového zdravotníckeho zhromaždenia (WHA), na ktorom sa zúčastní aj Minister zdravotníctva a sociálnych vecí Čínskej republiky (Taiwan) Wen-Ta Chiu, aby sa podelil s členmi Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) o svoje skúsenosti pri tvorení národného zdravotného systému.

Svetové zdravotnícke zhromaždenie schválilo v roku 2005 rezolúciu, podľa ktorej by mala každá krajina zabezpečiť všetkým obyvateľom potrebnú zdravotnú starostlivosť a zároveň by poplatky za zdravotnú starostlivosť nemali spôsobiť obyvateľstvu finančnú tieseň. Tento cieľ v skratke predstavuje univerzálne pokrytie zdravotnou starostlivosťou. Z tohto dôvodu musia lekárske a zdravotnícke inštitúcie pri poskytovaní zdravotníckych služieb klásť dôraz na dva zretele; jednak aby bola zdravotnícka služba efektívna, a aby bola z ekonomického pohľadu pre ľudí únosná.

Na kontrolu nákladov a účinnosti liečby začali niektoré z vyspelých krajín už v 80-tych rokoch 19. storočia používať systém Hodnotenia zdravotníckych technológií (HTA), ktorý napomáha vládnym zdravotníckym orgánom nastaviť súvisiacu politiku v oblasti zdravotníctva. Najznámejšie sú agentúry vo Veľkej Británii (Národný inštitút pre kvalitu zdravia a starostlivosti – NICE), v Kanade (Kanadská agentúra pre lieky a technológie v zdravotníctve – CADTH) a v Austrálii (Poradný výbor pre hodnotenie účinkov liečiv – PBAC). Tieto tri inštitúcie sú však veľmi nákladné a pre rozvojové krajiny sú finančne neúnosné.

Taiwan v roku 1995 spustil program Národného zdravotného poistenia (NHI), ktorý v súčasnosti pokrýva 99,9% obyvateľstva, vrátane väzňov. Taiwan tak konkrétne splnil cieľ Svetového zdravotníckeho zhromaždenia o celoplošnom pokrytí zdravotnou starostlivosťou, a čo je ešte dôležitejšie, celkové náklady na lekárske ošetrenie predstavujú iba 6,6% HDP. Poskytovaná služba lekárskeho ošetrenia na Taiwane naviac zahŕňa aj tradičnú čínsku medicínu, služby špecialistov, či pravidelné lekárske prehliadky pre dospelých a mnohé ďalšie. V januári tohto roku dokonca CNN publikovala správu, v ktorej označuje taiwanský zdravotný systém za jednu z desiatich vecí, ktoré sú na Taiwane lepšie ako kdekoľvek inde na svete (http://edition.cnn.com/travel/article/10-things-taiwan/index.html).

Aby mohol Taiwan poskytovať stále nové nákladné medicínske technológie, zvýšiť kvalitu služieb a vyhnúť sa plytvaniu finančných prostriedkov, použil cenné skúsenosti inštitútov v Kanade, Veľkej Británii a Austrálii a v roku 2013 založil Národný inštitút na hodnotenie zdravotníckych technológií (NIHTA). Celkový rozpočet na fungovanie Inštitútu predstavuje len približne 20% ročných nákladov Kanadského inštitútu, či 4% nákladov podobnej organizácie vo Veľkej Británii. V porovnaní so systémom Hodnotenia zdravotníckych technológií západných krajín je taiwanský model efektívny, má porovnateľne dobré výsledky a jeho fungovanie je zabezpečené z nižšieho rozpočtu. Pre ostatné krajiny môže slúžiť ako príklad dostupného a zároveň účinného systému.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie Taipejská reprezentačná kancelária, Bratislava