Trestný zákon bude bohatší o kyberšikanu, vo väzení môžete skončiť aj na niekoľko rokov

Sad adult woman crying reading bad news on laptop at home
Za kyberšikanu je považované úmyselné dlhodobé ponižovanie, zastrašovanie, neoprávnené konanie v mene poškodeného a iné. Foto: ilustračné, gettyimages.com

Do Trestného zákona sa doplní nová skutková podstata trestného činu nebezpečného elektronického obťažovania. Odňatím slobody na tri roky sa potrestá ten, kto úmyselne prostredníctvom elektronickej komunikačnej služby, počítačového systému alebo počítačovej siete podstatným spôsobom zhorší kvalitu jeho života. Urobiť tak môže tým, že ho dlhodobo ponižuje, zastrašuje, neoprávnene koná v jeho mene alebo dlhodobo inak obťažuje.

Tiež tým, že neoprávnene zverejnení alebo sprístupní tretej osobe obrazový, zvukový alebo obrazovo-zvukový záznam jeho prejavu osobnej povahy získaný s jeho súhlasom, spôsobilý značnou mierou ohroziť jeho vážnosť alebo privodiť mu inú vážnu ujmu na právach. Vyplýva to z novely Trestného zákona, ktorú vo štvrtok 27. mája schválil parlament 102 hlasmi.

Odňatím slobody na jeden až štyri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin na chránenej osobe alebo z osobitného motívu. Odňatím slobody na dva až šesť rokov sa páchateľ potrestá, ak spáchaným činom spôsobí značnú škodu. Tiež vtedy, ak spácha čin s úmyslom získať pre seba alebo iného značný prospech alebo ak bol za taký čin v predchádzajúcich 24 mesiacoch odsúdený.

Predkladatelia v dôvodovej správe uviedli, že osobitne v časoch pandémie ochorenia COVID-19 so širokospektrálnym presunom pracovných a súkromných aktivít obyvateľov SR do digitálneho priestoru sa stal obzvlášť vypuklým problém šikany v kybernetickom priestore – takzvanej kyberšikany, respektíve kybernetickej šikany.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom