Úrad pre verejné obstarávanie chce napraviť zlú reputáciu v súvislosti s eurofondami dohodou

Miroslav Hlivák
Predseda Úradu pre verejné obstarávanie Miroslav Hlivák. Foto: SITA/Diana Černáková

BRATISLAVA 17. júna (WebNoviny.sk) – Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) chce napraviť svoju poškodenú reputáciu pred orgánom auditu Európskej komisie vzájomnou spoluprácou s Ministerstvom financií SR pri kontrole čerpania eurofondov.

Za dôležitú považuje predvídateľnosť svojich rozhodnutí o verejných zákazkách spolufinancovaných z peňazí Európskej únie a očakáva, že by to napokon mohlo znamenať zníženie korekcií za rôzne nedostatky.

Vzájomná dohoda o spolupráci

Predseda ÚVO Miroslav Hlivák označil za dôležitý posun vpred pre rešpektovanie rozhodnutí úradu pri kontrole eurofondových zákaziek nedávne rokovanie s audítormi Európskej komisie v Bruseli na čele s Franckom Sébertom. Spolu s generálnym riaditeľom orgánu auditu na ministerstve financií Vladimírom Urmaničom im predstavili novú vzájomnú dohodu o spolupráci pri kontrole čerpania eurofondov.

„Európskych audítorov zaujímalo, aké opatrenia úrad prijal v kontexte predvídateľnosti rozhodovacej praxe úradu. Vysvetlili sme im podstatu našej novej spolupráce,“ priblížil Hlivák.

„Úrad deklaroval, že bude napĺňať opatrenia na to, aby pri kontrole verejného obstarávania financovaného z eurofondov bola zachovaná čo najväčšia miera jednotnosti rozhodovacej praxe a právnej istoty subjektov čerpajúcich eurofondy,“ uviedol predseda úradu.

Vyšetrovanie Slovenska pre eurofondy

Úrad vlani pri 91 zákazkách financovaných z eurofondov odhalil pochybenia, ktoré mali, alebo mohli mať vplyv na výsledok verejných obstarávaní v objeme takmer 100 mil. eur a zabránil tak prípadným korekciám.

„V tomto nastúpenom trende chce úrad pokračovať ďalej. Akceptácia úradu zo strany Európskej komisie môže v konečnom dôsledku prispieť k zníženiu korekcií,“ dodal Hlivák.

Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) v súvislosti s využívaním eurofondov vlani vyšetroval Slovensko v štyroch prípadoch a dva z nich uzavrel s odporúčaniami. V roku 2016 v piatich z ôsmich prípadov vyšetrovania prijal aj odporúčania.

Vnútroštátne kontroly v SR pri finančných prostriedkoch EÚ v rokoch 2013 až 2017 zistili 1 672 podvodných a nepodvodných nezrovnalostí s finančným podielom 11,39 % z platieb. SR je podľa počtu nezrovnalostí v uvedenom období na jedenástom mieste spomedzi 28 členov EÚ, no podiel z platieb má výrazne najvyšší, keďže priemer únie je 1,83 %.

Tretí najnižší podiel v EÚ

OLAF v rokoch 2013 až 2017 pri peniazoch EÚ uzavrel v prípade SR šestnásť vyšetrovaní s odporúčaniami, ich finančný dosah je 2,09 % z platieb. V tomto ukazovateli má SR druhý najvyšší podiel, priemer únie je 0,43 %.

Pri kontrole domácich zdrojov v tom istom období bolo v SR zistených 82 nezrovnalostí s podielom 0,98 % z platieb, keď priemer EÚ je 2,01 %. OLAF zároveň ukončil jedenásť vyšetrovaní s odporúčaniami voči SR, pričom ich vplyv dosiahol 50,3 % z platieb, priemer únie je 2,58 %.

Na súdy v SR sa v rokoch 2010 až 2017 dostalo šestnásť prípadov na základe odporúčaní OLAF-u. V jedenástich prípadoch rozhodli, z toho v deviatich obžalobu zamietli a v dvoch potvrdili, v zvyšných piatich prípadoch ešte nerozhodli. Podiel 18,2 % potvrdených žalôb na prijatých rozhodnutiach v SR je tretí najnižší v EÚ, priemer únie je 42 %.

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Miroslav Hlivák
Firmy a inštitúcie EK Európska komisiaMF Ministerstvo financií SROLAF Európsky úrad pre boj proti podvodomÚVO Úrad pre verejné obstarávanie