Ústavný súd poslal pozitívny signál duševne postihnutým

Sudcovské kladivko

BRATISLAVA 9. januára (SITA) – Duševne postihnutým ľuďom vyslal Ústavný súd SR pozitívny signál, keď vyhovel sťažnosti Bratislavčana T., ktorého petržalský okresný súd pozbavil spôsobilosti na právne úkony.

Podľa ústavného súdu boli porušené jeho práva na súkromný a rodinný život, práva na spravodlivý súdny proces a práva na rovnosť pred zákonom. Za porušenie týchto práv musí Krajský súd v Bratislave sťažovateľovi zaplatiť odškodnenie tritisíc eur.

Agentúre SITA informáciu poskytla riaditeľka Republikovej centrály Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike Iveta Mišová. Združenie považuje rozhodnutie ústavného súdu za prelomové. Rovnako v ňom vidí významný krok napomáhajúci reforme opatrovníctva, ktorú predložilo Ministerstvu spravodlivosti SR ešte v roku 2010.

Zástupkyňa sťažovateľa Zuzana Stavrovská tvrdí, že ide o prvé rozhodnutie ústavného súdu, ktoré sa týka problematickej oblasti pozbavovania spôsobilosti na právne úkony duševne postihnutých ľudí. V rozhodnutí súd označil pozbavenie spôsobilosti za právnu smrť. Zdôraznil, že ak všeobecné súdy rozhodujú o niečej spôsobilosti, musia k pozbaveniu pristúpiť iba v extrémnych prípadoch, pretože ide o poslednú možnosť. Súdy musia tiež zvažovať, či k ochrane dotknutej osoby nepostačujú menej reštriktívne opatrenia, napríklad obmedzenie právnej spôsobilosti.

Sudca
Foto: fmonline.org

Ďalej sa ústavný súd zaoberal problémom znaleckého dokazovania v konaní o spôsobilosti na právne úkony. Súdy by podľa jeho stanoviska nemali nekriticky pristupovať ku znaleckým posudkom a mechanicky preberať ich závery. Mali by vychádzať najmä z výsluchu dotknutého človeka a z ďalších dôkazov posudzujúcich jeho rozmanité sociálne a právne vzťahy.

Samotné zistenie, že človek trpí duševnou poruchou, ktorá nie je len prechodnou, na zbavenie spôsobilosti na právne úkony nestačí,“ uviedol ústavný súd.

Ústavný súd zdôraznil, že zdravotné postihnutie a práva ľudí so zdravotným postihnutím dnes vníma odborná verejnosť inak ako kedysi. Podľa súdu „už nie je primárny medicínsky prístup, ale do popredia vystupuje povinnosť zachovať dôstojnosť každého ľudského života, vrátane slobody rozhodovať sa. V tomto kontexte je potrebné chápať aj zásahy do spôsobilosti na právne úkony„.

Poukázal aj na zahraničnú prax, Slovensko by sa malo podľa neho inšpirovať českým občianskym zákonníkom. Ten „ruší inštitút pozbavenia spôsobilosti na právne úkony práve pre jeho veľmi problematickú povahu,“ vysvetľuje právnik Maroš Matiaško. Naši susedia tento právny nástroj chápu už ako prekonaný. Stavrovská vyzdvihuje, že ústavný súd upozornil na to, že Krajský súd v Bratislave nepostupoval v súlade so svojím odôvodnením rozsudku. „Nebol skúmaný vplyv mentálneho postihnutia klienta na celkové konanie a činy v rodine, v spoločenskom styku, na jeho osobné, rodinné, majetkové, zárobkové a iné pomery, individuálne pomery a sociálne stránky,“ dodáva právnička.

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie Ústavný súd SR