V prírode sa povaľujú plechovky, cigaretový odpad aj rôzne plasty

Recycle waste litter rubbish garbage trash junk clean training. Nature cleaning, volunteer ecology green concept. Young woman pick up spring forest at sunset . Environment plastic pollution
Foto: Adobe Stock

Spoločnosť ENVI – PAK analyzovala zloženie litteringu (voľne pohodeného odpadu) v 13 lokalitách naprieč Slovenskom. Na týchto miestach – v prírode a na verejných priestranstvách bol vyzbieraný odpad a  následne analyzovaný podľa samotných zložiek.

Z výsledkov vyplýva, že najviac (21,87 %) boli zastúpené rôzne plastové výrobky, nádoby, fólie, obaly od sladkostí, vedrá a podobne, nasledovali nápojové plechovky (20,47 %) a potom cigaretový odpad (15,13 %). Naopak, najmenej bolo v tomto prípade bioodpadu (0,65 %).

Napriek neustále sa zvyšujúcemu množstvu vytriedeného odpadu zostáva pálčivým problémom voľne pohodený odpad. ENVI – PAK sa problému litteringu venuje už dlhodobo, nielen prostredníctvom projektu Vezmi si ma! V druhom štvrťroku 2020 sa ENVI – PAK rozhodol vyčistiť vybrané lokality v Alekšinciach, CHKO Biele Karpaty/Sobotište a Rybanoch, Žiari nad Hronom, Bzovíku/Devčiciach, Detve, Gemerskej Hôrke, Plešivci, Háji Nicovô, Levoči, Košiciach, Strážskom a Dreveníku.

Najväčším problémom sú iné plasty (okrem nápojových obalov)

Z analýzy ENVI – PAK vyplýva, že najviac kusov odpadu, ktorý bol v týchto miestach nájdený (21,87 %), tvorili rôzne plastové výrobky, obaly od sladkostí, fólie a podobne. Druhé najväčšie zastúpenie mali nápojové plechovky (24,47 %) a tretí v poradí bol cigaretový odpad (15,13 %), čiže ohorky a prázdne krabičky z cigariet. Štvrté boli PET fľaše. „Mnohí nemajú zaužívané, že čo do prírody prinesú, si so sebou majú odniesť nazad a  jednoducho čo nepotrebujú odhodia. Obaly od sladkostí, plechovky a odpad z cigariet sú výsledkom posedení v prírode a lenivosti ľudí odniesť tieto odpady tam, kam patria – do kontajnerov,“ povedala Katarína Kretter, riaditeľka pre komunikáciu a marketing OZV ENVI – PAK. Cigaretový odpad mnohí vnímajú ako niečo malé, čo sa rýchlo rozloží. Opak je však pravdou, cigaretový ohorok sa v prírode môže rozkladať aj viac ako dva roky.

Problémom je aj odpad, ktorý patrí na zberný dvor

Problémom v prírode sú aj ďalšie druhy odpadu, ako napríklad pneumatiky, topánky, rôzny textil, žiarovky, porcelán, hračky a elektronický odpad. Viaceré z vymenovaných patria na zberný dvor alebo do textilných zberní. „V tomto prípade je možné, viac ako inde, vidieť pohodlnosť ľudí zájsť na zberný dvor alebo do zberní šatstva, elektro odpadu a odovzdať tam tento odpad,“ skonštatovala Kretter.

Pozitívom je minimum bioodpadu a menej skla

Najmenšie zastúpenie vo vyzbieranom odpade mal bioodpad, ktorý sa vo voľnej prírode pomerne rýchlo rozkladá, iné druhy skla (okrem obalov z nápojov) a hygienické potreby. „Celkovo sa našlo skleneného odpadu pomenej, čo je pozitívne, keďže príroda si s ním sama poradí až o tisíce rokov,“ dodala Kretter.

Pokiaľ ide o zastúpenie jednotlivých druhov odpadu v rámci lokality, tak kým na západe (24,17 %) a východe (34,13 %) Slovenska dominovali plasty, v strede to boli nápojové plechovky (25,4 %). Vo väčšine spomínaných lokalít sa našiel aj textilný odpad či obuv a, samozrejme, nechýbali ani rúška.

Východ Slovenska

Druh odpadu Percentuálne zastúpenie
Rôzne plasty 34,13 %
Nápojové plechovky 16,9 %
PET – nápojové obaly 11,02 %
Cigaretový odpad 10,75 %

Stred Slovenska

Druh odpadu Percentuálne zastúpenie
Nápojové plechovky 25,4 %
Cigaretový odpad 22,6 %
PET – nápojové obaly 17,33 %
Rôzne plasty 12,95 %

Západ Slovenska

Druh odpadu Percentuálne zastúpenie
Rôzne plasty 24,17 %
PET – nápojové obaly 15,38 %
Nápojové plechovky 15,01 %
Rôzny odpad (textil, elektro…) 8,05 %

Turistické oblasti

V rámci lokalít boli do analýzy vybrané aj turistické oblasti. Miesta, kde by mali ľudia chodiť za krásnou prírodou a relaxom, nemusia byť vždy príjemnou vizitkou. Aj táto analýza ukázala, že práve v nich sa našlo najviac kusov duší z pneumatík, nechýbali ani porcelán, elektro či topánky. K tomu, aby ľudia aj v rámci obyčajnej prechádzky či pobytu v prírode prispeli k jej vyčisteniu, ENVI – PAK nabáda prostredníctvom kampane Vezmi si ma! Organizuje čistiace a vzdelávacie podujatia, kde motivuje ľudí, aby pomohli prírode zbaviť sa odpadu.  „Veríme, že aj výsledky tejto analýzy vzbudia vo verejnosti pozornosť a ľudia si uvedomia, že k tomu, aby sme mali naozaj peknú a  čistú prírodu, musí prispieť každý z nás. Nateraz nestačí byť len zodpovednými, a to čo do prírody donesieme, z nej aj vziať späť, ale nesmieme byť ani ľahostajní voči odpadu, ktorý tam vidíme, ktorý tam už niekto pred nami nechal. Nebojme sa ten odpad odtiaľ vziať a odniesť tam, kam patrí,“ dodala na záver Kretter.

Informačný servis

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom