V rezorte obrany vládnu muži, ženy ničia fyzické previerky

Slovenskí vojaci sa vrátili z Cypru z misie OSN
Slávnostný nástup profesionálnych vojakov Ozbrojených síl Slovenskej republiky a Ozbrojených síl Maďarska, ktorí sa vrátili z mierovej misie OSN UNFICYP na Cypre. Nitra, 25. september 2014. Foto: SITA/Martin Havran

BRATISLAVA 31. mája (WEBNOVINY) – Vo všetkých skupinách zamestnancov rezortu obrany na Slovensku pracuje oveľa viac mužov ako žien, k 31. júnu 2013 tvorili ženy 9,1 percenta zo všetkých profesionálnych vojakov. V prípade štátnych zamestnancov zastávali ženy 43,3 percenta pozícií a v prípade zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 41,2 percenta.

O rozmiestnení rozhoduje odbornosť

Vo vedúcich pozíciách profesionálnych vojakov predstavoval podiel žien 6,3 percenta, informuje o tom správa o stave rodovej rovnosti na Slovensku v roku 2014, ktorej autorom je ministerstvo práce. Zverejnená je na portáli právnych predpisov, medzirezortné pripomienkové konanie k nej je už ukončené.

Medzi veliacimi poddôstojníkmi bolo 1,6 percenta žien, veliteľmi družstva 3,1 percenta, veliteľmi čaty 18,1 percenta, veliteľmi roty 3,3 percenta a medzi veliteľmi práporu bolo 1,4 percenta žien. Na vyšších postoch neboli ženy vôbec.

„Pri výberových konaniach do služieb v ozbrojených silách rovnakých pre ženy aj mužov je najväčšia časť žien vyradená na základe previerky fyzickej spôsobilosti,“ píše sa v správe. Rozhoduje sa tiež o rozmiestnení žien a mužov podľa odbornosti.

Ženy sa vyhýbajú technike

V rámci výkonu vojenského povolania sa záujem žien sústreďuje do oblasti vojenského zdravotníctva, právnych služieb, personálneho manažmentu alebo finančno-ekonomických služieb, menej žien sa orientuje na technické odbory.

Ženy sú však tiež súčasťou mierových misií, napríklad pri pravidelnej rotácii personálu v marci tohto roku vyslali do slovenského kontingentu mierových síl OSN UNFICYP 77 profesionálnych vojakov, z nich päť žien.

„Pôsobenie žien v mierových zboroch a misiách je dôležité aj z hľadiska osvety a presadzovania hodnôt našej spoločnosti smerom k domácemu obyvateľstvu krajín, kde je úroveň povedomia o právach žien a rovnosti medzi mužmi a ženami nepomerne nižšia ako v rámci Európskej únie a NATO,“ informuje v správe ministerstvo práce.

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie Ozbrojené sily Slovenskej republiky