V Sobranciach vyčíňa žltačka, vyhlásili mimoriadnu situáciu

žltačka
Foto: ilustračné, Thinkstock

SOBRANCE 22. septembra (WebNoviny.sk) – Mimoriadnu situáciu na území mesta Sobrance vyhlásil v stredu popoludní primátor Pavol Džurina. Ako uviedol vo vyhlásení zverejnenom na stránke mesta, dôvodom je ohrozenie zdravia verejnosti druhého stupňa – zvýšený výskyt vírusovej hepatitídy typu A, ľudovo nazývanej žltačka. Podľa Džurinu na území mesta bolo k 21. septembru potvrdených 104 prípadov žltačky.

„Najkritickejšia je situácia v lokalite Michalovská ulica, kde žije okolo 600 Rómov vo veľmi nízkych hygienických podmienkach. Ďalšie ohniská nákazy sú na Bernolákovej a Gorkého ulici. Na Michalovskej ulici sme začali s likvidáciou čiernej skládky odpadov, na čo sme nasadili ťažké mechanizmy,“ uviedol dnes primátor Džurina. Doložil, že žltačka je rozšírená po celom meste.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach verejnou vyhláškou oznamuje vydanie rozhodnutia na predchádzanie prenosného ochorenia hepatitídy typu A u detí predškolského a školského veku v meste Sobrance. RÚVZ nariadil povinné očkovanie proti žltačke detí do 15 rokov. Zároveň nariaďuje bezodkladne podrobiť sa lekárskemu dohľadu, aby sa zistili ťažkosti a klinické príznaky, ktoré môžu súvisieť s uvedeným ochorením.

V Sečovciach platí zákaz organizovať hromadné podujatia

V mestečku Sečovce v okrese Trebišov platí až do 28. októbra zákaz organizovať hromadné podujatia pre všetky fyzické aj právnické osoby. Zákaz vydal RÚVZ Trebišov v súvislosti so zvýšeným výskytom žltačky a v rámci opatrení na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení v meste Sečovce. Informuje o tom internetová stránka mesta. V súčasnosti je chorobnosť na vírusovú hepatitídu typu A v územnej pôsobnosti RÚVZ Trebišov porovnateľná s chorobnosťou na žltačku typu A v územnej pôsobnosti RÚVZ Michalovce, oba úrady evidujú vyše sto chorých.

Trebišovský regionálny úrad verejného zdravotníctva vydal aj súbor opatrení pre mestský úrad a ostatné verejné inštitúcie a podnikateľské subjekty s cieľom prevencie ďalšieho šírenia prenosného ochorenia. V ohniskách nákazy vykonáva úrad bezodkladne epidemiologické vyšetrenia a nariaďuje relevantné protiepidemické opatrenia vrátane kontroly ich dodržiavania.

Ochorenia sa vyskytujú najmä v nehygienickom prostredí

Všetky obce a mestá s výskytom ochorení na žltačku typu A boli informované samostatným listom o výskyte ochorení a poskytli im informácie o potrebných preventívnych opatreniach. Rovnakým spôsobom usmerňuje RÚVZ aj potravinárske prevádzky – obchodné centrá, predajne, reštaurácie v obciach a mestách výskytu žltačky typu A, ako aj ďalšie inštitúcie, napríklad Slovenskú poštu, úrad práce a iné.

Ako vyplýva z informácií na internetovej stránke RÚVZ Trebišov, zvýšený výskyt ochorení na vírusovú hepatitídu typu A zaznamenali v okrese Trebišov v júli (65 prípadov ochorenia) a v auguste (47 prípadov ochorenia) v osade a v meste Sečovce, ako aj v ďalších obciach. Veľká časť ochorení bola zistená na základe nariadeného lekárskeho dohľadu, ktorý je súčasťou protiepidemických opatrení. Ochorenia sa vyskytujú predovšetkým v prostredí nízkeho hygienického štandardu bývania a v menšej miere aj v štandardnom hygienickom prostredí. Ochorenia sa na území okresu Trebišov objavili v dôsledku prirodzenej migrácie obyvateľstva z okolitých okresov, kde bol a v súčasnosti pokračuje zvýšený výskyt.

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom