V zdravotníctve ubudlo sestier, lekárov bolo naopak viac

Sestry
Foto: Thinkstock

BRATISLAVA 19. januára (WEBNOVINY) – V roku 2013 pracovalo v zdravotníctve 78,7 tisíc zdravotníckych pracovníkov, čo pri porovnaní s predchádzajúcim rokom znamená, že sa ich rady zmenšili o 551 osôb.

Ubudlo najmä sestier, v roku 2013 ich v zdravotníctve pracovalo 31,1 tisíc, čo je o 350 menej ako rok predtým. V porovnaní s rokom 2011 je pokles ešte výraznejší, a to až o 915 sestier. Vyplýva to z publikácie Zdravotníctvo SR v číslach 2013, ktorú vypracovalo Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI).

Sestry neboli jediné, počty ktorých poklesli

Sestry, ktoré sú najväčšou skupinou zdravotníckych pracovníkov, neboli jediné, počty ktorých poklesli. Menšie zastúpenie mali aj farmaceutickí laboranti, medziročne ich ubudlo 206, rady farmaceutov sa zúžili o 189 osôb, zdravotníckym laborantom odišlo 127 kolegov a sanitárov bolo v roku 2013 o 103 menej ako v roku 2012. Medziročný pokles badať aj v prípade zubných lekárov. V roku 2012 ich v zdravotníctve pracovalo 2 665, rok na to ich bolo už o 79 menej.

Na strane druhej, ako vyplýva z publikácie NCZI, pacientom bolo k dispozícii viac lekárov. Ide o druhú najpočetnejšiu zdravotnícku profesiu. Ich rady sa medziročne rozšírili o 162 ľudí na viac ako 18,3 tisíc. Od roku 2011 ich pribudlo už 506. Nárast zaznamenali aj profesie zdravotnícky asistent o 234 osôb a zdravotnícky záchranár o 24 osôb. O málo viac bolo aj fyzioterapeutov, v zdravotníctve ich pribudlo 17. Nepatrne narástli aj počty pôrodných asistentiek, ktorých bolo medziročne viac o desať.

V zdravotníctve pracovalo menej nezdravotníckych pracovníkov

V zdravotníctve pracovalo v roku 2013 aj menej nezdravotníckych pracovníkov, o chod zariadení sa ich staralo 24,2 tisíc, čiže o 509 menej ako v predchádzajúcom roku. Medziročne sa zredukovali najmä robotnícke povolania a prevádzkoví pracovníci, ktorých bolo menej o 573. Ostatných nezdravotníckych pracovníkov pribúdalo.

Prevažná väčšina pracovníkov pôsobila u neštátnych poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Z celkového počtu 104 312 zamestnancov v zdravotníctve vykonávalo svoje povolanie v zariadeniach v pôsobnosti vyšších územných celkov a iných zriaďovateľov 61,4 tisíc. Zariadenia v pôsobnosti ministerstva zdravotníctva zamestnávali 41,1 tisíc ľudí a zariadenia iných rezortov vyše 1,7 tisíc osôb.

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom