Väzenstvo má rekordné príjmy, pracuje až 64 percent väzňov

Väzenie, väznica, väzni
Foto: SITA/Michal Burza

BRATISLAVA 30. marca (WEBNOVINY) – Väzenstvo dosiahlo v minulom roku rekordné príjmy, do práce bolo zaradených najviac obvinených a odsúdených v celej novodobej histórii Slovenska.

Rekordné príjmy väzenstva dosiahli čiastku 15,3 milióna eur, čo predstavuje 117,39 percenta plánovaného stavu.

Na tomto výsledku sa rozhodujúcou mierou podieľali príjmy zo zamestnávania odsúdených v ústavoch, ale aj príjmy z úhrad pohľadávok.

Konštatuje to správa o plnení minuloročných úloh vyplývajúcich z Koncepcie väzenstva Slovenskej republiky na roky 2011 až 2020, ktorú dal rezort spravodlivosti do pripomienkového konania.

Výdavky Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) boli 147,1 milióna eur. Na bežné výdavky išlo 143,1 milióna eur (z toho mzdy, platy a služobné príjmy 69,7 mil. eur) a kapitálové výdavky predstavovali čiastku 3,2 milióna eur.

V Ružomberku šijú odevy

Peniaze, euro
Foto: SITA/Marián Peiger

Vlani bolo do práce priemerne denne zaradených 4 384 obvinených a odsúdených, čo je nárast o 207 osôb oproti predchádzajúcemu roku.

Zamestnanosť dosiahla 63,77 percent, teda o 1,82 percenta viac ako rok pred tým, pribudli aj nové príležitosti zamestnávať väzňov.

V ružomberskej väznici koncom roka 2011 zriadili výrobné stredisko šitia.

Od začiatku roka 2012 tam šijú odevy pre odsúdených a obvinených, ako aj niektoré súčasti výstroje väzenskej stráže.

Podobnú prevádzku vedľajšieho hospodárstva koncom minulého roka zriadili aj v Košiciach.

ZVJS zabezpečoval výkon väzby a trestu odňatia slobody v 18 väzenských zariadeniach s celkovou ubytovacou kapacitou 10 725 miest (na výkon väzby 1 980 miest a na výkon trestu 8 745 miest), počas minulého roka sa toto číslo zvýšilo na 10 822 miest.

Tri miesta pribudli pre väzobne stíhaných, konkrétne v košickom ústave. Pre odsúdených pribudlo 39 miest v košickom väzení, ďalších 19 v ústave Košice – Šaca, v Nitre 24 a Sučanoch 12 miest.

Prekročené ubytovacie kapacity

Na konci roka 2012 bolo vo väzeniach 10 850 osôb, z toho 1 308 obvinených a 9 125 odsúdených. To predstavuje medziročný nárast o 325 osôb.

Väzenie, väznica, väzni
Foto: SITA/Diana Černáková

Ubytovacie kapacity najvýraznejšie prekročili v ústavoch s minimálnym stupňom stráženia, konkrétne v Dubnici nad Váhom (128 %), Košiciach – Šaci (126 %) Hrnčiarovciach nad Parnou (116 %).

Stalo sa to aj vo väzeniach so stredným stupňom stráženia v ústavoch Levoča (ženy, 124 %) Želiezovce (108 %) Banská Bystrica – Kráľová (104 %) .

ZVJS vlani sfinalizoval zmluvu s ministerstvom vnútra na zavedenie aplikácie informačného systému Registra obyvateľov vo väzenských zariadeniach.

Má slúžiť na lustráciu a identifikáciu osôb prijímaných do výkonu väzby a trestu, ako aj ľudí vstupujúcich do ústavov zboru. Pokračovala digitalizácia 250 tisíc evidenčných štítkov obvinených a odsúdených – pracovisko centrálnej evidencie väzňov bude mať jednoduchý prístup ku všetkým aktuálnym aj archívnym údajom o väznených osobách.

Nakúpia nové zbrane

Samopal
Foto: SITA/Dušan Hein

Zbor by mal dostať tritisíc nových pištolí a samopaly, ale k prezbrojeniu, ktoré je plánované na roky 2012 a 2013, zatiaľ nedošlo.

Vlani zbor zabezpečil zredukovanú muníciu s mäkkým jadrom do samopalov vzor 58, ktorú je vhodné použiť na menšie vzdialenosti, lebo v zastavaných oblastiach nedochádza k nežiaducim odrazom striel.

Vlani sa nepodarilo naplniť zámer zvýšiť lôžkovú kapacitu nemocnice pre obvinených a odsúdených v Trenčíne minimálne na 210 lôžok a zriadiť oddelenie dlhodobo chorých s minimálnou kapacitou 30 lôžok.

Stavebnými úpravami kapacitu zvýšili o 17 miest na 165 lôžok. „Ďalšie zvýšenie lôžkovej kapacity je možné presunutím jedného špecializovaného oddielu pre chronicky chorých z priestorov nemocnice do iného ústavu, alebo zabezpečovaním vnútornej prevádzky ústavu prostredníctvom odsúdených ubytovaných mimo nemocnice,“ píše sa v správe.

V roku 2012 zabezpečili vypracovanie stavebných zámerov na zmiernenie nedostatočnej ubytovacej kapacity väzníc, konkrétne na prístavbu a nadstavbu v ústave Košice – Šaca, rekonštrukciu objektov a signálno-bezpečnostnej techniky ústavu Dubnica nad Váhom a rekonštrukciu objektu ubytovne ústavu Leopoldov.

Návrhy na udelenie súhlasu so začatím obstarávania stavieb v Košiciach-Šaci a Dubnica nad Váhom predložili v novembri vláde, ktorá rokovania o nich prerušila.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom