Bioplynové stanice dostanú milióny z plánu obnovy, cieľom je zvýšiť produkciu elektriny z obnoviteľných zdrojov

Bioplyn
Bioplynová stanica emes.sk

Slovenské bioplynové stanice čaká modernizácia. Ministerstvo hospodárstva SR už vyhlásilo ďalšiu výzvu z Plánu obnovy a odolnosti SR v oblasti Zelenej ekonomiky.

Výška príspevku v závislosti od projektu

Podpora sa zameriava na modernizáciu existujúcich bioplynových staníc vyrábajúcich elektrinu z bioplynu alebo transformáciu bioplynových staníc na biometánové.

Z prostriedkov Európskej únie je na výzvu vyčlenených 20 miliónov eur, maximálna výška príspevku je v rozsahu od 1 milióna do 1,5 milióna eur, a to v závislosti od typu projektu.

Zvýšenie energetickej bezpečnosti SR

Ako informovalo ministerstvo hospodárstva, cieľom výzvy je zabezpečiť produkciu elektriny z obnoviteľných zdrojov.

Zároveň sa vyšším využívaním biometánu podporí zvyšovanie energetickej bezpečnosti SR z domácich zdrojov ako náhrada zemného plynu,“ podotkol rezort hospodárstva.

O nenávratnú finančnú pomoc môžu žiadať subjekty vlastniace bioplynovú stanicu na výrobu elektriny, ktorá je zároveň súčasťou realizácie projektu.

Podporené budú dva typy projektov

Podporené budú dva typy projektov, a to projekty so zámerom modernizovať existujúce bioplynové stanice na výrobu elektriny a tiež projekty, ktorých cieľom je už existujúce bioplynové stanice na výrobu elektriny transformovať na zariadenia vyrábajúce biometán, teda na tzv. biometánové stanice.

Záujemcovia o tento typ podpory môžu svoje projekty realizovať v rámci celej Slovenskej republiky (SR) , pričom projekty na území Bratislavského kraja získajú dotáciu vo výške 45 % z celkových oprávnených výdavkov.

V ostatných krajoch majú nárok na podporu vo výške 60 % z celkových oprávnených výdavkov.

Podmienkou je množstvo vyrobenej elektriny

Podmienkou pre získanie príspevku je množstvo vyrobenej elektriny a podporené môžu byť bioplynové stanice, ktoré vyrobili elektrinu za rok 2021 zodpovedajúcu úrovni aspoň dve tisíc hodín elektriny, alebo od začiatku roka 2022 do 30. 6. 2022 vyrobili elektrinu zodpovedajúcu úrovni aspoň tisíc hodín výroby elektriny.

Žiadosti je možné podávať do 31. októbra 2022. Projekty budú posudzované na základe kritéria nákladovej efektívnosti,“ konštatovalo ministerstvo.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie EU Európska úniaMH Ministerstvo hospodárstva SR