Cenové konania na regulačnom úrade budú naďalej tajné

Ľubomír Jahnátek ÚRSO
Dvojnásobný exminister hospodárstva a pôdohospodárstva Ľubomír Jahnátek počas uvedenia do funkcie predsedu ÚRSO SITA

Opozičnou novelou zákona sa mala zaviesť povinnosť pre regulačný úrad zverejňovať na svojej internetovej stránke všetky cenové rozhodnutia pre monopoly podnikajúce v elektroenergetike, plynárenstve, teplárenstve a vo vodnom hospodárstve.

Poslanci Národnej rady SR (NR SR) odmietli už v prvom čítaní zmeny v zákone o regulácii v sieťových odvetviach, ktoré navrhovali poslanci za SaS Karol Galek a Jana Kiššová. Tí chceli vďaka svojej novele odkryť cenové konania na Úrade pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), ktorými sa stanovujú ceny pre energetické monopoly. Hlavným cieľom návrhu zákona bolo podľa Galeka zvýšenie transparentnosti a verejnej kontroly cenovej regulácie monopolných činností v elektroenergetike, plynárenstve, teplárenstve a vodnom hospodárstve.

Opozičnou novelou zákona sa mala zaviesť povinnosť pre regulačný úrad zverejňovať na svojej internetovej stránke všetky cenové rozhodnutia pre monopoly podnikajúce v elektroenergetike, plynárenstve, teplárenstve a vo vodnom hospodárstve. Vo vzťahu k prirodzeným monopolom a ďalším regulovaným subjektom vykonávajúcim činnosti vo všeobecnom hospodárskom záujme navrhovali zaviesť povinnosť úradu zverejňovať aj cenové návrhy, ich zmeny a doplnenia, prípadne aj iné podklady, na základe ktorých úrad určil cenu, ak regulovaný subjekt nebol v cenovom konaní kooperatívny, vysvetlil timlíder SaS pre energetiku Karol Galek.

Podľa poslancov z SaS súčasná prax ukazuje, že verejnosť nemá dostatočný prístup k informáciám o tvorbe cien prirodzených monopolov podliehajúcich cenovej regulácii, a to napriek tomu, že verejnosť v podobe zákazníkov týchto subjektov objektívne nemá inú možnosť než využívať nimi poskytované tovary a služby. „Nezverejňovanie týchto informácií býva spravidla odôvodňované obchodným tajomstvom, hoci prirodzenému monopolu nehrozí zneužitie informácií označovaných za obchodné tajomstvo v hospodárskej súťaži, respektíve konkurenčnom boji. Obchodné tajomstvo tak slúži výlučne len ako nástroj obmedzovania prístupu verejnosti k informáciám o hospodárení prirodzených monopolov,“ myslí si Galek.

V návrhu novely zákona taktiež poslanci navrhovali takú úpravu, podľa ktorej nebude porušením alebo ohrozením obchodného tajomstva sprístupnenie informácií, ktoré sa týkajú ekonomicky oprávnených nákladov, ekonomickej efektívnosti a primeraného zisku, vrátane rozsahu investícií započítaných do určenej alebo schválenej ceny pre regulované činnosti vykonávané prirodzenými monopolmi.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie NR SR Národná rada Slovenskej republikySaS Sloboda a SolidaritaÚRSO Úrad pre reguláciu sieťových odvetví