Ceny emisných povoleniek poškodili hospodárenie košickej teplárne

Areál spoločnosti TEKO Košice Tepláreň
Areál spoločnosti TEKO SITA

Tepláreň Košice plánuje v tomto roku preinvestovať 56 miliónov eur.

Spoločnosť Tepláreň Košice (TEKO) plánuje v tomto roku preinvestovať približne 56 miliónov eur. Najviac prostriedkov v objeme 34,4 milióna eur chce štátna tepláreň investovať do projektu generálnej obnovy dožitého výrobného zariadenia technologického celku TEKO I. „Tieto zariadenia budú nahradené plynovými spaľovacími motormi s výkonom štyrikrát 8,6 megawattov a príslušnými generátormi s výkonom štyrikrát 9,4 megawattov,“ uviedol pre portál vEnergetike.sk generálny riaditeľ TEKO Ladislav Koch.

Desať miliónov eur by malo smerovať na zníženie emisií všetkých znečisťujúcich látok. „V tomto roku plánujeme taktiež za 5 miliónov eur obnovu sústavy centralizovaného zásobovania teplom v meste Košice formou rekonštrukcie vybraných úsekov horúcovodu a parovodu za účelom zníženia tepelných strát, zvýšenia efektívnosti a zabezpečenia vyššej spoľahlivosti dodávok tepla pre konečných odberateľov,“ dodal Koch.

Drahé povolenky

Košická tepláreň zatiaľ nekonkretizovala predpokladané hospodárske výsledky za minulý rok. „Máme len predbežné výsledky hospodárenia. Auditované výsledky hospodárenia zatiaľ nemáme k dispozícii. Po overení účtovanej závierky audítorom sprístupníme informáciu verejnosti,“ povedal Koch s tým, že vlaňajšie hospodárenie firmy negatívne ovplyvnil medziročný nárast cien povoleniek na vypúšťanie oxidu uhličitého z ceny 8 eur v roku 2017 na vyše 24 eur v roku 2018.

„Tým sme zaznamenali výraznú zmenu ekonomických parametrov, na základe ktorých bola stanovená cena tepla. Požiadali sme regulačný úrad o prehodnotenie rozhodnutia o maximálnej výške ceny tepla. Aj napriek skutočnosti, že s účinnosťou od 1. augusta minulého roka vzrástla predajná cena tepla pre odberateľov o 4,2 percenta na ročnej báze, neprenieslo to všetky svoje zvýšené náklady na odberateľov. Časť z týchto zvýšených nákladov sme pokryli z vlastných rezerv,“ konštatoval Koch.

Ceny emisných povoleniek a ceny palív budú podľa šéfa košickej teplárne najviac ovplyvňovať hospodárenie firmy aj v tomto roku. „Predpokladáme, že s ohľadom na zníženie tempa rastu ekonomík by malo dôjsť k ustáleniu trhových cien a v najbližšom období veríme, že ku skokovému rastu, aký bol v roku 2018, už nedôjde. U emisných povoleniek budú dôležité kroky EÚ a dostupnosť voľných objemov. Problémom však je aj veľký vplyv špekulatívnych obchodov, kde napriek dostatku zdrojov obchodníci môžu dostať ceny opätovne nahor. Tieto vplyvy však nie je z našej strany možné ovplyvniť,“ uzavrel Koch.

Tepláreň Košice patrí medzi najväčších výrobcov a distributérov tepla v centralizovanom zásobovaní teplom na Slovensku. V súčasnosti v Košiciach prevádzkuje kogeneračný zdroj tepla o inštalovanom tepelnom výkone 501 megawattov a inštalovanom elektrickom výkone 113 megawattov. Okrem výroby tepla a elektrickej energie spoločnosť poskytuje aj podporné služby a regulačnú elektrinu pre potreby elektrizačnej sústavy SR. Z celkových ročných dodávok tepla tvoria približne 62 % domácnosti a 38 % ostatní odberatelia. Štátny teplárenský podnik zamestnáva 366 pracovníkov.
Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie TEKO Tepláreň Košice, a. s.