Chystajú bič na špekulantov, zákon o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov sa bude meniť

Ján Rudolf
Predseda Správy štátnych hmotných rezerv Ján Rudolf. Foto: SITA/Branislav Bibel

Zákon o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov sa bude meniť. Správa štátnych hmotných rezerv (SŠHR) SR chce zabrániť špekuláciám niektorých firiem pri uzatváraní zmlúv s Agentúrou pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov.

Podľa doterajšej právnej úpravy agentúra nemôže odoprieť vybranému podnikateľovi uzatvorenie novej zmluvy, pokiaľ o to požiadal, aj keď bolo zjavné, že nebude plniť povinnosti.

„Takémuto podnikateľovi nebolo možné uložiť pokutu pretože formálne neodmietal uzatvorenie zmluvy. V záujme zabráneniu takýchto špekulácií návrh zákona upravuje príslušné ustanovenia, aby agentúra bola povinná uzatvoriť zmluvu iba s tým vybraným podnikateľom, ktorý voči nej nemá nesplatené pohľadávky,“ informovala SŠHR.

Doterajšia právna úprava umožňuje agentúre vypovedať zmluvu s tým vybraným podnikateľom, ktorý si neplnil povinnosti.

Pokuta až zrušenie živnostenského oprávnenia

Vybranému podnikateľovi, ktorý odmieta uzatvoriť zmluvu s agentúrou, je možné uložiť pokutu v prípade, ak napriek tomu pokračuje v predmetnej činnosti. Ak ani pokuta nepovedie k náprave, je takémuto podnikateľovi možné zrušiť živnostenské oprávnenie.

Agentúra však zaznamenala prípad, kedy vypovedala zmluvu s vybraným podnikateľom, ktorý si neplnil povinnosti, aby mu tak zabránila vo vykonávaní predmetnej podnikateľskej činnosti. Ten však ďalej pokračoval v podnikateľskej činnosti a obratom agentúru požiadal o uzatvorenie novej zmluvy.

„Prax ukázala v ojedinelých prípadoch potenciálne riziko nedostatočnej právnej úpravy pri vynucovaní zákonnej povinnosti vybraných podnikateľov zabezpečiť udržiavanie núdzových zásob ropy a ropných výrobkov,“ konštatovala SŠHR.

Udržuje núdzové zásoby ropy

Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov bola založená v roku 2013 ako ústredný subjekt správy núdzových zásob ropy a ropných výrobkov pre Slovenskú republiku.

Agentúra je záujmové združenie právnických osôb, ktorého predmetom činnosti je udržiavanie núdzových zásob ropy a ropných výrobkov na účel ich použitia v prípade stavu ropnej núdze alebo na plnenie medzinárodných záväzkov, ktorými je Slovenská republika viazaná.

V rámci svojich povinností agentúra udržiava núdzové zásoby pre Slovenskú republiku minimálne v zákonom stanovenom množstve zodpovedajúcom aspoň 90 dňom priemerných denných čistých dovozov ropy a ropných výrobkov. Ku koncu vlaňajška to bolo 96 dní.

Núdzové zásoby musia byť nepretržite pripravené na pohotové vyskladnenie za účelom riešenia núdzových stavov.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkovSŠHR Správa štátnych hmotných rezerv SR