Domácnosti dostali na kúpu malého obnoviteľného zdroja milióny eur

OZE obnoviteľné zdroje slnečná energia
Ilustračné foto. pixabay.com

Slovenské domácnosti znova ukázali, že majú záujem o dotácie na kúpu a inštaláciu malého obnoviteľného zdroja energií (OZE). V projekte Zelená domácnostiam II si celkovo rozdelili poukážky na kúpu slnečného kolektora, fotovoltického panela, kotla na biomasu alebo tepelného čerpadla za viac ako 15,7 milióna eur. K dispozícii pritom bolo 17,6 milióna eur. Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA), ktorá má na starosti projekt Zelená domácnostiam, vyhlásila v tomto roku 24 kôl počas ktorých vydala domácnostiam viac ako 8 200 poukážok. Tie si teraz musia domácnosti nechať preplatiť.

Najväčší záujem o tepelné čerpadlá

Ako vyplýva zo zverejnených údajov, najväčší záujem mali domácnosti o dotácie na tepelné čerpadlá. Celkovo získali na tento obnoviteľný zdroj poukážky v hodnote 6,6 milióna eur. Naopak, najmenší záujem bol zo strany domácností o dotácie na kúpu a inštaláciu kotla na biomasu. Na tento obnoviteľný zdroj energií rozdala energetická agentúra poukážky v hodnote 1,9 milióna eur. Na slnečné kolektory si rozdelili domácnosti dotáciu vo výške 4,4 milióna eur a na fotovoltické panely 2,8 milióna eur.

V projekte Zelená domácnostiam mohol rodinný dom maximálne získať 1 750 eur na slnečné kolektory, 3 400 eur na tepelné čerpadlo, 1 500 eur na kotly na biomasu a 1 500 eur pri fotovoltických systémoch. O dotáciu na kúpu a inštaláciu malého obnoviteľného zdroja energií sa mohli uchádzať aj bytové domy. Tie mohli požiadať o poukážky na kotly na biomasu a slnečné kolektory. Poukážka pre bytový dom mohla pokryť maximálne 50 % z oprávnených nákladov na zariadenie vrátane inštalácie. Celkový podporený výkon zariadenia závisel od počtu bytov, pri kolektoroch je to maximálne 1 kilowatt na byt, pri kotloch na biomasu 7 kilowattov na byt. Príspevok pre bytové domy mohol byť vo výške 400 až 440 eur na inštalovaný kilowatt výkonu zariadenia v prípade slnečných kolektorov a 80 až 88 eur na kilowatt pri kotloch na biomasu.

Pilotný projekt Zelená domácnostiam

Vďaka európskej a štátnej podpore poskytovanej v pilotnom projekte Zelená domácnostiam bolo od roku 2015 do vyhlásenia projektu Zelená domácnostiam II (marec 2019) nainštalovaných v slovenských domácnostiach 18 502 zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Domácnosti pritom využili poukážky v hodnote viac ako 41 miliónov eur. Spolu bolo počas trvania pilotného projektu Zelená domácnostiam vyhlásených 28 kôl. SIEA preplatila poukážky na slnečné kolektory pre 6 974 domácností, podporených bolo tiež viac ako 5 242 tepelných čerpadiel, 3 673 fotovoltických systémov a 2 613 kotlov na biomasu.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie SIEA Slovenská inovačná a energetická agentúra