Dostali ste už vyúčtovanie za teplo?

Teplo radiátor
Ilustračné foto dan/FreeDigitalPhotos.net

Podľa SZVT sa domácnosti vo vyúčtovaní nemusia obávať o výšku platieb za dodané teplo.

Všetky slovenské domácnosti by už mali mať vyúčtovanie za dodané teplo v minulom roku. Ako uviedol predseda predstavenstva Slovenského zväzu výrobcov tepla (SZVT) Stanislav Janiš, minulý rok bol z pohľadu dennostupňov v priemere o osem percent chladnejší ako to bolo priemerne za posledných päť rokov. „Napriek tomu platby za teplo nevzrástli priamo úmerne so zvýšenou spotrebou tepla, pretože cena tepla je nastavená dvojzložkovo. Vo vyúčtovaní sa preto domácnosti nemusia obávať o výšku platieb za dodané teplo,“ dodal Janiš.

Preplatok či nedoplatok?

Správca domu a spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov predkladá vlastníkom bytov ročné vyúčtovanie nákladov za byt najneskôr do 31. mája. Vo vyúčtovaní nájdu spotrebitelia aj rozpis nákladov na dodávku tepla a teplej vody za minulý rok. Spotrebitelia platia za vykurovanie mesačnými zálohovými platbami. „Či budú mať preplatky alebo nedoplatky závisí od výšky zálohových platieb. Ak vlastník bytu uhrádzal mesačné zálohy vyššie, ako boli skutočné náklady na teplo, dostáva preplatok a naopak,“ uviedol Janiš.

Výšku zálohových platieb stanovuje správca a zároveň odporúča aj pomer rozdelenia základnej a spotrebnej-variabilnej zložky z ceny tepla. „Pomer výšky základnej a variabilnej zložky z ceny tepla by mal zohľadňovať typ, konštrukciu bytového domu, prvky energetickej hospodárnosti domu a v neposlednom rade aj správanie vlastníkov bytov,“ doplnil Janiš.

Ideálny pomer

Za samotné rozúčtovanie nákladov na jednotlivé domácnosti zodpovedá správca, pričom sa riadi vyhláškou ministerstva hospodárstva. Tá určuje ideálny pomer rozpočítania základnej a variabilnej zložky z ceny tepla pričom zohľadňuje faktory ovplyvňujúce celkovú výšku ceny tepla. Podľa vyhlášky 60 percent dodaného tepla sa rozpočíta podľa podlahovej plochy bytu a 40 percent tepla podľa súčtu nameraných kalibrovaných dielikov v dome. „Vlastníci sa však môžu dohodnúť aj na inom pomere základnej a spotrebnej zložky, ako stanovuje vyhláška. Nevhodne zvolený pomer však môže v praxi priniesť extrémne veľké rozdiely platieb za spotrebované teplo medzi jednotlivými, aj rovnako veľkými bytmi,“ upozornil Janiš.

Dodávateľ tepla končí s dodávkou tepla na päte domu. Čo sa s teplom deje vo vnútri objektu je v rukách správcu domu a vlastníkov bytov a nebytových priestorov. „Aby teplári zabezpečili počas vykurovacej sezóny bezpečnú a bezporuchovú prevádzku, po skončení vykurovacej sezóny začínajú realizovať plánované opravy, odstávky zariadení a vykonávajú zákonom stanovené prehliadky a revízie tepelnotechnických zariadení,“ konštatoval Janiš.

Ako reklamovať

V prvom kroku si odberateľ môže overiť správnosť vyúčtovania priamo u svojho správcu či predsedu spoločenstva vlastníkov bytov. Ak odberateľ nie je spokojný s vysvetlením správcu, môže podať podnet na prešetrenie vyúčtovania na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI). Tá kontroluje, či vyúčtovanie správne obsahuje formálne, zákonom stanovené náležitosti, akým je správnosť započítaných údajov, zálohových platieb, fakturovaných cien, spôsob rozpočítavania ceny za dodávku tepla a pod. Ak je vyúčtovanie chybne spracované, SOI uloží pokutu správcovi a ten je povinný vyúčtovanie opraviť. „Ak sa aj napriek tomu bude odberateľ cítiť poškodený vo svojich právach, môže sa obrátiť na súd,“ uzavrel Janiš.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie SZVT Slovenský zväz výrobcov tepla