Dostavba Mochoviec by už nemala meškať

Atómová elektráreň Mochovce SE
Atómová elektráreň Mochovce SITA

V polovici budúceho roka by sa malo začať s navážaním prvej palivovej kazety do reaktora tretieho bloku v Mochovciach.

Plánované termíny dostavby tretieho a štvrtého bloku Atómovej elektrárne Mochovce sú podľa Úradu jadrového dozoru SR (ÚJD) stále reálne. Tretí blok by tak mali Slovenské elektrárne definitívne uviesť do prevádzky ku koncu budúceho roka a štvrtý o rok neskôr. „Držiteľ povolenia na výstavbu jadrovej elektrárne Mochovce nás pravidelne v mesačných intervaloch informuje o progrese procesu dostavby. Aktuálne držiteľ povolenia deklaruje predpokladaný termín zavážania prvej palivovej kazety do reaktora tretieho bloku Mochovce v polovici júla 2018. Okamihom zavezenia prvej palivovej kazety začína proces fyzikálneho spúšťania jadrovej elektrárne,“ uviedla pre portál vEnergetike.sk hovorkyňa ÚJD Zuzana Hosťovecká.

Bezpečnosť prvoradá

Dozorný orgán však úplne nevylúčil ďalšie možné meškanie dostavby. „Pri tak veľkom a komplexnom projekte ako je výstavba jadrovej elektrárne zákonite vznikajú problémy, ktoré nie je možné predvídať, a ktoré môžu mať dopad aj na celkový harmonogram výstavby a uvádzania jadrového zariadenia do prevádzky,“ dodala Hosťovecká. Podľa ÚJD je nevyhnutnou podmienkou dodržania stanovených termínov dobrá koordinácia stavebných a montážnych prác, ako aj funkčné odskúšanie jednotlivých prevádzkových systémov. „Najväčší dôraz pri výkone dozornej činnosti kladieme na dodržiavanie zásady nadradenosti jadrovej bezpečnosti nad ostatnými činnosťami,“ zdôraznila Hosťovecká.

Prerušili konanie

ÚJD v septembri prerušil správne konanie o vydanie povolenia na uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky. Prerušenie správneho konania však podľa Hosťoveckej žiadnym spôsobom nebráni ďalšiemu postupu dostavby Mochoviec. „Organizácia dostavby Mochoviec je plne v zodpovednosti Slovenských elektrární. My sme v rozhodnutí o prerušení správneho konania stanovili podmienky pre jeho pokračovanie, z ktorých je rozhodujúca podmienka dosiahnutia primeraného stavu pripravenosti zariadenia tretieho bloku na uvádzanie do prevádzky,“ vysvetlila.

Slovenské elektrárne postupne doručujú na ÚJD dokumentáciu s odstránenými nedostatkami podania, ktoré boli identifikované úradom. „Zatiaľ síce nebola doručená všetka dokumentácia, v ktorej úrad zistil nedostatky. Lehota na odstránenie nedostatkov v dokumentácii je do 15. februára budúceho roka, takže ešte existuje časový priestor na splnenie tejto podmienky. Ukazuje sa, že rozhodujúcim faktorom pre pokračovanie konania bude dosiahnutie pripravenosti tretieho bloku na studenú tlakovú skúšky primárneho okruhu. Najneskorší termín pre splnenie tejto podmienky je koniec augusta 2018. Tento termín je reálne dosiahnuteľný a je v súlade s harmonogramom dostavby. Jeho splnenie si však vyžaduje ďalšie zlepšenie koordinácie stavebných a montážnych prác na stavbe a skúšok zariadení tretieho bloku,“ doplnila Hosťovecká.

Príprava na studenú skúšku

Aktuálne na stavbe v Mochovciach prebieha príprava na začatie studenej tlakovej skúšky primárneho okruhu. „Je to prvá z komplexných skúšok jadrového bloku ako celku, ktorá si vyžaduje vzájomnú spoluprácu rozhodujúcich systémov elektrárne. Preukázanie takejto spolupráce zariadení a systémov je nevyhnutnou podmienkou pre pokračovanie procesu vydávania povolenia pre uvádzanie tretieho bloku do prevádzky. Formulovaním takejto podmienky sme zároveň tlmočili veľmi zreteľný a zrozumiteľný odkaz potreby ďalšieho zlepšenia koordinácie prác na dokončovaní jadrovej elektrárne,“ uzavrela Hosťovecká.

Podľa posledných zverejnených informácií je tretí mochovecký blok dostavaný na takmer 96 % a štvrtý blok na 84 %. Po začatí dostavby Mochoviec sa hovorilo o rokoch dostavby 2012, respektíve 2013. Okrem termínov sa viackrát menil aj rozpočet dostavby jadrových blokov. Najnovší rozpočet na dostavbu je vo výške 5,4 miliardy eur. Podľa plánov z roku 2008 si pritom mala dostavba vyžiadať 2,8 miliardy eur.

Slovenské elektrárne začali s dostavbou Mochoviec oficiálnym otvorením 3. novembra 2008. Slovenský dominantný výrobca elektrickej energie oficiálne podpísal kontrakty s hlavnými dodávateľmi dostavby Mochoviec, a to s českou spoločnosťou Škoda Jaderné strojírenství, ruskou firmou Atomstrojexport (na dostavbe už nepracuje – pozn. red.), slovenskými podnikmi VUJE, Enseco, Inžinierske stavby Košice (na dostavbe už nepracuje – pozn. red.) a talianskou spoločnosťou Enel Ingegneria & Innovazione začiatkom júna 2009. Nové jadrové bloky v Mochovciach budú mať po ich dokončení inštalovaný výkon po 471 megawattov, čo pokryje asi 13 % z celkovej spotreby elektriny na Slovensku.
Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie SE Slovenské elektrárneÚJD Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky