Elektráreň V1 by mohla vyrábať elektrinu aj v súčasnosti

Jaslovské Bohunice
Štyri chladiace veže odstavenej jadrovej elektrárne V1, ktoré tvorili panorámu okolia Jaslovských Bohuníc vyše štyridsať rokov, sú zbúrané. Foto: archívne, SITA/Ivan Kopčáni

Jadrová elektráreň V1 v Jaslovských Bohuniciach by mohla vyrábať elektrinu aj v súčasnosti. Pred dvadsiatimi rokmi sa Slovenská republika v súlade s uznesením vlády rozhodla predčasne odstaviť tento zdroj energie. Toto politické rozhodnutie súviselo s prístupovými rokovaniami SR o vstupe do Európskej únie.

Pred odstavením jadrovej elektrárne V1 bola na tomto jadrovom zariadení vykonaná rozsiahla generálna rekonštrukcia. Nakoľko bola táto rekonštrukcia vykonaná vo vysokej kvalite, je predpoklad, že tieto odstavené bloky by bezpečne a spoľahlivo fungovali dodnes. Tento názor podporujú práve vykonávané demontážne činnosti v primárnom okruhu elektrárne V1,“ povedala pre agentúru SITA Miriam Žiaková, hovorkyňa spoločnosti JAVYS, ktorá má na starosti vyraďovanie spomínanej elektrárne.

Jednotlivé systémy sa postupne demontujú

V súčasnosti je elektráreň V1 v druhej etape vyraďovania. V rámci druhej etapy sa vykonáva demontáž zvyšných systémov elektrárne a demolácia zvyšných objektov v rozsahu vyraďovania. „Patrí sem odstránenie systémov a komponentov z budovy reaktorov, budovy pomocných prevádzok a priečnych a pozdĺžnych etažérok. Vonkajšie nádrže a podzemné potrubné kanály a káblové vedenia budú tiež demontované,“ dodala Žiaková.

Po ich vyprázdnení firma JAVYS vykoná dekontamináciu a demoláciu budov. „Uvažovaný rozsah vyraďovania sa vzťahuje len na objekty, systémy a zariadenia jadrovej elektrárne V1 Jaslovské Bohunice, ktoré nie sú spoločné s inými zariadeniami. Po uvedení areálu do pôvodného stavu a jeho záverečnej kontrole dôjde k uvoľneniu areálu spod dozoru ÚJD SR,“ spresnila Žiaková.

Zhruba polovica prostriedkov je vyčerpaná

Plánované celkové náklady vrátane rezerv na predčasné ukončenie prevádzky jadrovej elektrárne V1 a na jej vyraďovanie sú vo výške 1,237 miliardy eur, ktoré sú z národných i európskych zdrojov. „Doteraz bolo na tieto činnosti vynaložených 640 miliónov eur,“ konštatovala Žiaková.

Odstavenie jadrového zariadenia bolo na konci roka 2008. Jadrová elektráreň V1 má vydané povolenie na vyraďovanie do konca roka 2025. „V súlade s týmto povolením bude jadrová elektráreň V1 vyňatá z pôsobnosti Atómového zákona a dozoru príslušných štátnych orgánov do konca roka 2025,“ uzavrela Žiaková.

Slovensko deklarovalo odstavenie dvoch blokov jadrovej elektrárne V1 pred 20 rokmi

Slovenská vláda oficiálne oznámila Európskej komisii (EK) svoje rozhodnutie o odstavení dvoch blokov jadrovej elektrárne V1 v Jaslovských Bohuniciach pred 20 rokmi 29. septembra 1999. Komisiu o tom informoval vtedajší vyjednávač s Európskou úniou Ján Figeľ. Odstavenie blokov bolo jednou z podmienok pozvania Slovenskej republiky na rozhovory o vstupe do únie.

Politické rozhodnutie postupne odstaviť dva bloky jadrovej elektrárne V1 s inštalovaným výkonom 880 MW ešte pred uplynutím doby ich technickej životnosti urobila vláda vedená Mikulášom Dzurindom (SDK) 14. septembra 1999. Prvý blok sa zaviazala uzavrieť najneskôr do 31. decembra 2006 a druhý blok do 31. decembra 2008. Následne sa tieto bloky mali vyradiť.

Výstavba Jadrovej elektrárne V1 v Jaslovských Bohuniciach sa začala v roku 1972 v spolupráci československých a sovietskych špecialistov. Technológia jadrovej časti elektrárne bola sovietskej výroby, zariadenia sekundárneho okruhu (nejadrovej časti elektrárne) dodali československé podniky. Výstavba elektrárne trvala šesť rokov. Prvý reaktorový blok elektrárne V1 pripojili do energetickej siete 17. decembra 1978 a druhý blok 26. marca 1980. V rokoch 1991 – 2000 prešli niekoľkými rekonštrukciami, ktoré výrazne zvýšili jadrovú bezpečnosť. Elektráreň počas svojej prevádzky vyrobila celkovo viac ako 159 miliónov megawatthodín.

Objavili sa aj úvahy o opätovnom dočasnom spustení

Počas takzvanej plynovej krízy v januári 2009 vláda Roberta Fica (SMER), ktorá vládne rozhodnutie spred desiatich rokov často kritizovala, nakrátko uvažovala o opätovnom dočasnom spustení druhého bloku V1. „Stojíme tesne pred rozpadom sústavy. Preto je otázka veľmi urgentná,“ vyjadril sa vtedajší minister hospodárstva Ľubomír Jahnátek (nominant za SMER). Prenosová sústava ale väčšie problémy s dodávkami elektriny nezaznamenala. Po protestoch susedného Rakúska a obnovení dodávok ruského plynu sa napokon opätovné spustenie V1 nerealizovalo.

V nasledujúcich rokoch sa začal vyraďovací proces a postupná demontáž jadrovej elektrárne V1 v Jaslovských Bohuniciach. Vyraďovanie sa uskutočňuje v dvoch etapách s termínom ukončenia v roku 2025. V súčasnosti už prebieha druhá etapa.

V priebehu rokov 2017 a 2018 sa zbúrali aj štyri chladiace veže, patriace k blokom jadrovej elektrárne V1. Priestor po vežiach, z ktorých každá mala výšku 120 metrov a priemer základne 84,4 metra, sa má využiť na priemyselné účely. V lete tohto roku sa odstránil posledný z dvanástich parogenerátorov. Celkové náklady na ukončovanie prevádzky a vyraďovanie jadrovej elektrárne V1 sú vyčíslené na viac ako 1,2 miliardy eur.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Ján FigeľMikuláš DzurindaMiriam Žiaková
Firmy a inštitúcie EU Európska úniaJAVYS Jadrová a vyraďovacia spoločnosť