Energetici odberateľom pomôžu, o pripravovanej legislatíve sú pripravení diskutovať

Elektrina
Ilustračné foto pixabay.com

Najväčší dodávatelia energií sú pri súčasnej koronakríze ochotní pomôcť svojim zákazníkom. Varujú však pred unáhleným prijímaním zákonov, ktoré by dovolili odberateľom neplatiť svoje faktúry za dodávky energií. Ministerstvo hospodárstva SR už avizovalo, že pripravuje legislatívu, na základe ktorej domácnosti či malé a stredné podniky, ktoré pre koronakrízu meškajú s úhradou faktúr za elektrinu a plyn, nebudú dočasne (na dva mesiace) penalizovaní, ani odpájaní. „Návrh, kedy sa bez akejkoľvek kompenzácie umožní časti odberateľom energií neplatiť, aj keď iba na dva mesiace, pokladáme za nedomyslený. Dodávatelia energií sú tiež súkromné spoločnosti, ktoré musia nakupovať energie na trhu, riadne platiť za ne a navyše musia platiť distribútorom energií, ktorí sa starajú o fyzickú dodávku elektriny, či plynu ku konkrétnemu zákazníkovi,“ povedala pre portál vEnergetike.sk SITA hovorkyňa Stredoslovenskej energetiky (SSE) Michaela Krivá.

Funkčný energetický reťazec

Západoslovenská energetika (ZSE) upozorňuje, že na to, aby celý reťazec od výroby elektriny až po jej bezpečnú a neprerušenú distribúciu všetkým odberateľom zostal funkčný, je potrebné garantovať nevyhnutné finančné toky potrebné na prevádzku a údržbu celej prenosovej a distribučnej sústavy. „Je potrebné si uvedomiť, že výrazný výpadok príjmov v systéme, ktorý zahŕňa dodávateľa, distribútora a koncového zákazníka, môže ohroziť bezpečnosť prevádzkovateľa distribučnej infraštruktúry a teda zabezpečenie samotnej dodávky,“ upozornila hovorkyňa skupiny ZSE Michaela Dobošová.

Spoločnosť Východoslovenská energetika (VSE) rozumie zámeru ministerstva hospodárstva a jeho snahe pomôcť občanom, malým a stredným firmám prekonať túto situáciu. Východoslovenskí energetici sú pripravení viesť diskusiu k legislatívnemu návrhu. „Sme pripravení pripomienkovať tento návrh, pomôcť analyzovať jeho možné dopady a riziká na energetiku i z pohľadu praxe a realizácie prijatých opatrení. A to tak, aby napokon navrhované zmeny priniesli zákazníkom želaný úžitok pri minimálnom dopade na stabilitu celého systému,“ povedala pre portál vEnergetike.sk špecialistka komunikácie VSE Katarína Šulíková.

Najväčší energetici sú pripravení

Najväčší dodávateľ energií, štátny Slovenský plynárenský priemysel (SPP), je pripravený podporiť každú iniciatívu ministerstva hospodárstva. „Uvedomujeme si skutočnosť, že súčasná bezprecedentná situácia prináša nepredvídateľné situácie a časť zákazníkov sa môže ocitnúť v zložitej životnej situácii. Preto od začiatku upozorňujeme našich zákazníkov, aby v takýchto prípadoch nečakali a obrátili sa včas na zamestnancov spoločnosti, ktorí sú pripravení každú žiadosť o úpravu platobných podmienok veľmi citlivo posúdiť a nájsť obojstranne prijateľné riešenia,“ konštatoval pre portál vEnergetike.sk hovorca SPP Ondrej Šebesta s tým, že SPP bude plne rešpektovať prijatú zmenenú legislatívu.

Západoslovenskí energetici taktiež upozornili na fakt, že najväčší dodávatelia energií sú dodávateľmi poslednej inštancie. To znamená, že musia za každých okolností dodávať energie aj odberateľom, ktorí sú zákazníkmi aj iného dodávateľa, ktorý je v problémoch. „Preto každé potenciálne narušenie finančných tokov predstavuje možné ohrozenie fungovania celého systému. Snahu ministerstva preto vnímame ako začiatok dialógu smerujúceho k zabezpečeniu stability systému a sme pripravení diskutovať o primeranom rozložení rizík tak, aby v konečnom dôsledku neutrpel koncový zákazník,“ dodala Dobošová. V súčasnosti aj ZSE vie v konkrétnych prípadoch pristúpiť k úprave podmienok v oblasti zmien, resp. posunu zálohových platieb, či k odkladu splatnosti faktúr. „Zákazníkom odporúčame, aby svoju situáciu konzultovali so svojím dodávateľom v dostatočnom predstihu tak, aby sme toto náročné obdobie spoločne zvládli bez ohrozenia stability celého systému,“ konštatovala Dobošová.

Je potrebné sa ozvať

Podľa Krivej od stredoslovenských energetikov dodávatelia energií musia svojim partnerom posielať financie bez výnimky, či odberatelia energií platia, alebo nie. Dnes podľa nej hrozí, že výpadok platieb bude znášať len dodávateľ energií, ktorý sa má starať aj o inkasovanie platieb od koncových spotrebiteľov prostredníctvom takzvaných združených platieb.

„Rozumieme, že mnohým firmám sa teraz komplikuje ekonomické prežívanie. Prežívame to tiež. No nie je rozumné, aby sa problémy istej skupiny súkromných subjektov riešili na úkor inej skupiny, rovnako súkromných firiem, čo sú mnohí obchodníci s energiami. Bolo by preto nevyhnutné zadefinovať, kto bude znášať straty za dodávky nezaplatených energií, alebo ako pristúpiť k firmám, ktoré sa po dvoch mesiacoch rozhodnú ukončiť podnikanie, no za toto obdobie chystaných platobných prázdnin by neplatili,“ odkázal po svojej hovorkyni generálny riaditeľ SSE Zdeněk Schraml, podľa ktorého by mal štát dať napríklad garancie energetickým spoločnostiam, že neuhradené a odobrané energie nejakým spôsobom uhradí a rizikové pohľadávky potom prevezme na seba.

Podobne ako ostatní najväčší dodávatelia energií, aj stredoslovenskí energetici už v čase koronakrízy komunikujú so svojimi odberateľmi. „Tým, ktorí o to požiadajú, umožňujeme odklad platieb riadene, prostredníctvom splátkových kalendárov. Takisto nemáme v pláne spoplatňovať upomienky, úroky z omeškania a samozrejme po dobu dvoch mesiacov nebudeme pristupovať ani k odpájaniu neplatiacich odberateľov. Opätovne však upozorňujem, že takáto plošná aplikácia opatrenia je nedomyslená a nešťastná,“ uzavrel Schraml.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Katarín ŠulíkováMichaela DobošováMichaela KriváOndrej Šebesta
Firmy a inštitúcie MH Ministerstvo hospodárstva SRSPP Slovenský plynárenský priemyselSSE StreVSE Východoslovenská energetikaZSE Západoslovenská energetika