Inšpektori si posvietili na prevádzku a vyraďovanie jadrových zariadení JAVYS, všetky boli bezpečné a spoľahlivé

Jadrová elektráreň
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com

Prevádzka a vyraďovanie jadrových zariadení spoločnosti JAVYS boli v prvom polroku tohto roku bezpečné a spoľahlivé. Úrad jadrového dozoru (ÚJD) SR vydal pre spoločnosť 30 rozhodnutí a inšpektori vykonali 18 inšpekcií.

„Všetky technologické zariadenia našej spoločnosti boli prevádzkované v súlade s predpísanými limitmi a podmienkami pre bezpečnú prevádzku, pričom sa na jadrových zariadeniach nevyskytla žiadna udalosť podliehajúca hláseniu dozorným orgánom,“ informovala hovorkyňa JAVYS Miriam Žiaková.

Zamerali sa na dodržiavanie podmienok

Inšpektori sa zamerali na kontrolu dodržiavania podmienok jadrovej bezpečnosti, na činnosti súvisiace s nakladaním s rádioaktívnymi odpadmi (RAO), na dodržiavanie podmienok jadrovej bezpečnosti a požiadaviek dozoru pri preprave RAO a jadrových materiálov.

„Inšpektori ÚJD, MAAE a Euratom vykonali v prvom polroku v našej firme jednu inšpekciu zameranú na evidenciu a kontrolu jadrových materiálov v Medzisklade vyhoretého jadrového paliva,“ dodala Žiaková.

Nebol žiaden úraz

V oblasti bezpečnosti pri práci nebol v prvom polroku registrovaný žiaden pracovný úraz zamestnancov JAVYS a v oblasti požiarnej ochrany nebol v jadrových zariadeniach zaznamenaný žiadny požiar.

„Kolektívna efektívna dávka pracovníkov všetkých jadrových zariadení a dodávateľov bola nízka, ani u jedného z pracovníkov sme nezistili prekročenie autorizovaných ani interných limitov ožiarenia. Vplyv prevádzky jadrových zariadení JAVYS na okolité životné prostredie bol minimálny a pod hodnotami určenými dozornými orgánmi,“ konštatovala Žiaková.

Uložila aj vláknobetónové kontajnery

V oblasti nakladania s rádioaktívnymi odpadmi firma JAVYS okrem iných činností uložila na Republikové úložisko rádioaktívnych odpadov 103 vláknobetónových kontajnerov so spracovaným a následne upraveným RAO.

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s., zabezpečuje v SR činnosti v oblasti záverečnej časti jadrovej energetiky. Medzi jej hlavné aktivity patrí vyraďovanie jadrových elektrární A1 a V1, nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi, vyhoreným jadrovým palivom, inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi a zachytenými rádioaktívnymi materiálmi v rámci územia Slovenska.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Miriam Žiaková
Firmy a inštitúcie JAVYS Jadrová a vyraďovacia spoločnosťÚJD Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky