Jadro likvidujeme bezpečne, kontroly neodhalili nedostatky

Jadrová elektráreň V1, parogenerátor
Preprava parogenerátora z vyradenej jadrovej elektrárne V1 v Jaslovských Bohuniciach. Foto: JAVYS

V prvom polroku tohto roka vykonali v spoločnosti JAVYS 16 inšpekcií, z toho 14 vykonal Úrad jadrového dozoru SR (ÚJD) a dve Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trnave. Kontroly sa uskutočnili napriek pandémii Covid-19 a s tým súvisiacimi mimoriadnymi hygienickými a personálnymi opatreniami. Dve z kontrol ÚJD SR boli zamerané na projekty BIDSF – Demontáž systémov v kontrolovanom pásme, konkrétne inšpektori preverili pripravenosť a bezpečnosť zariadení pracovísk mokrého rezania a baliacej a transportnej stanice v budove reaktorov JE V1. Firma o tom informovala v tlačovej správe, ktorú agentúre SITA v stredu poskytla hovorkyňa JAVYS Miriam Žiaková.

Transport tlakovej nádoby

Spoločnosť JAVYS, a. s. totiž 30. mája 2020 zrealizovala jednu z najzložitejších operácií v rámci projektu vyraďovania JE V1 BIDSF D4.2, a to transport tlakovej nádoby zo šachty reaktora 1. bloku do bazéna mokrej fragmentácie. Teraz bude nasledovať mokré rezanie tlakovej nádoby a práve na pripravenosť týchto procesov sa zamerala aj inšpekcia ÚJD.

Ďalšou z inšpekcií bola Kontrola fyzickej ochrany, overenie, či sú detekčné systémy inštalované v jednotlivých jadrových zariadeniach funkčné a či je zabezpečený okamžitý a bezporuchový prenos dát z detekčných a monitorovacích zariadení do riadiaceho centra. Ani v tomto prípade neboli zistené žiadne nedostatky.

Kontrolovali pripravenosť zamestnancov

Pozornosť venovali inšpektori aj previerke systému odbornej prípravy zamestnancov JAVYS, a. s. v jadrovom zariadení Technológie na spracovanie a úpravu rádioaktívnych odpadov a dodržiavaniu jadrovej bezpečnosti pri preprave jadrových materiálov. Kontrola bola bez zistenia nedostatkov.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trnave sa zameral na preskúmanie návrhu na zaradenie pracovných činností do štvrtej kategórie rizikových prác pre chemický faktor – pracovisko výroba vláknobetónových kontajnerov v Jaslovských Bohuniciach. Ani v tomto prípade neboli zistené žiadne nedostatky.

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s. zabezpečuje v SR činnosti v oblasti záverečnej časti jadrovej energetiky. Medzi jej hlavné aktivity patrí vyraďovanie jadrových elektrární A1 a V1, nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi, vyhoreným jadrovým palivom, inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi a zachytenými rádioaktívnymi materiálmi v rámci územia SR.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Miriam Žiaková
Firmy a inštitúcie JAVYS Jadrová a vyraďovacia spoločnosťÚJD Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky