Komunitná záhrada v Ťahanovciach sa stala miestom pre budovanie vzťahov. Pomoc pri jej revitalizácii poskytla Východoslovenská energetika a.s. a jej služba Zelená energia

Screenshot_17.jpg
Foto: VSE

Cieľom projektu je zveľadiť samotnú komunitnú záhradu v Ťahanovciach ako aj verejný priestor v jej okolí. Ťahanovská záhrada vytvára zázemie a podmienky pre bezplatne (ne)organizované voľnočasové aktivity ľudí z okolia, priestor pre neformálne vzdelávanie a spoločné trávenie času vo vekovo i inak zmiešanej inkluzívnej komunite. Východoslovenská energetika a.s. a jej služba Zelená energia podporuje rozvoj tohto priestoru pre ľudí i pre ochranu vzácneho ekosystému v blízkosti mesta.

Záhrada, v ktorej budujeme vzájomné vzťahy

„Počas pandémie Covid-19 sme si ešte viac uvedomili našu potrebu udržiavať vzájomné vzťahy. Vzťahy s našou rodinou, blízkymi, priateľmi. Preto projekt, ktorý sme sa vo VSE a.s. rozhodli podporiť, dostal ešte väčší význam. Revitalizácia komunitnej záhrady v blízkosti Košíc je viac ako zeleným projektom,“ uviedol Miroslav Kulla, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva VSE a.s.

Práve komunitné záhrady sú priestorom pre stret ľudí s prírodou a pre budovanie vzťahov. „Komunitná záhrada v Ťahanovciach je miestom pre aktívny i pasívny oddych, stretávanie, sebarealizáciu všetkých generácií, rodinné udalosti, voľnú hru a neformálne vzdelávanie detí, ktoré po nás prevezmú štafetu v starostlivosti o životné prostredie a planétu,“ uviedol Juraj Mazák z občianskeho združenia Ťahanovská záhrada.

Záhrada rastie každý rok, tento rok aj vďaka VSE a.s.

„V uplynulom roku sme priestory záhrady doplnili o malý amfiteáter a na jar sme, samozrejme, využili sezónu a s deťmi vysadili v záhradke zeleninu, bylinky, jedlé kríky i kvety. Podporu VSE a.s. sa chystáme využiť okrem iného na doplnenie krovín a drevín, ktoré bežne žijú v našom pásme a môžu pomôcť spríjemniť a skvalitniť verejné priestory nášho mesta,“ doplnil Juraj Mazák.

Screenshot_18.jpg
Foto: VSE

Záhrada, v ktorej môžeme ľudsky rásť

V súčasnej zložitej situácii je izolácia jednotlivcov a starších ľudí z okolia ešte intenzívnejšia. Prevažne polovica obyvateľov sídliska Ťahanovce sú dospelí ľudia s odrastenými deťmi, ktoré odišli do iných miest, prípadne do zahraničia za prácou. O. z. Ťahanovská záhrada chce poskytnúť priestory komunitnej záhrady ako platformu pre tvorbu nových susedských a medzigeneračných vzťahov a vytvárať aktivity, ktoré ľuďom poskytnú príležitosť komunikovať s deťmi, venovať sa záhrade, tráviť s nimi dni voľna, čiastočne sa aj o nich starať, odovzdávať im lásku, skúsenosti a porozumenie.

Záhrada ako príklad zodpovedného a kvalitného života

S témami spojenými s ochranou životného prostredia sa takpovediac roztrhlo vrece. Dôležité je však povedať, že tieto témy sú pre našu existenciu i pre ďalšie generácie veľmi dôležité a rozhodujúce. Komunitná záhrada v Ťahanovciach je dokonalým príkladom zodpovednosti a popretia výroku „To sa nedá“. Košice sú druhým najväčším mestom na Slovensku a predsa sa v ich blízkosti nachádza priestor, ktorý šíri povedomie o potrebe ochrany prírody. Samozrejme, nie je jediný.

Zamerajme sa na malé zelené zmeny, akou je napr. aj revitalizácia komunitnej záhrady, trávme viac času v prírode a snažme sa o zavádzanie zelených krokov v našich domácnostiach. Jedným z riešení je aj nová služba od VSE, a to Zelená energia. Vďaka nej znížite uhlíkovú stopu vašej domácnosti, podporíte lokálne projekty zamerané na ochranu životného prostredia a pomôžete šíriť potrebu využívania obnoviteľných zdrojov energie.

Viac informácií o službe Zelená energia a jej benefitoch nájdete na webovej stránke www.zelenaenergia.sk.

Informačný servis

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie VSE Východoslovenská energetika