Košická tepláreň vlaňajšok ukončila so ziskom

Areál spoločnosti TEKO Košice Tepláreň
Areál spoločnosti TEKO SITA

Tepláreň Košice a.s. ukončila minulý rok so ziskom pred zdanením v objeme 2,205 mil. eur. Zisk po zdanení dosiahol takmer 1,5 mil. eur.

Tepláreň Košice a.s. (TEKO) ukončila minulý rok so ziskom pred zdanením v objeme 2,205 mil. eur. Zisk po zdanení dosiahol takmer 1,5 mil. eur. Celkové výnosy za rok 2017 boli vo výške 73,32 mil. eur a celkové náklady predstavovali sumu 71,115 mil. eur. Spoločnosť o tom informovala v tlačovej správe. Pre porovnanie, za rok 2016 vykázala tepláreň zisk pred zdanením v sume 1,33 mil. eur a zisk po zdanení vo výške 1,059 mil. eur, pri výnosoch v objeme 72,583 mil. eur eur a nákladoch 71,253 mil. eur.

Ako sa ďalej uvádza v tlačovej správe, hlavný podiel na kladnom výsledku hospodárenia malo prekročenie plánov výroby a distribúcie tepla a elektrickej energie. Teplo na vykurovanie dodávala spoločnosť 235 dní v roku. Oproti plánu dosiahla plnenie dodávky tepla na 110,46 percenta. Svojim odberateľom dodala 794 943 megawatthodín (MWh) tepla. Plán splnila tepláreň aj pri dodávke elektrickej energie, ktorej dodala 211 442 MWh, čo predstavovalo 103,85 percenta z plánu na rok 2017.

Veľkú pozornosť venovala spoločnosť diagnostike stavu rozvodov. Priebežne boli monitorované zraniteľné miesta sústavy, preto sa darilo predchádzať vzniku havárií, ktoré by viedli k rozsiahlym obmedzeniam dodávky tepla odberateľom. V roku 2017 bolo na vonkajšom rozvode tepla odstránených 18 porúch, 12 porúch bolo odstránených mimo vykurovacieho obdobia v mesiacoch máj až september 2017. Budúcnosť vidí TEKO v zabezpečení výroby zdravého, bezpečného a spoľahlivého tepla za prijateľnú cenu.

Tepláreň Košice patrí medzi najväčších výrobcov a distributérov tepla v centralizovanom zásobovaní teplom na Slovensku. V súčasnosti v Košiciach prevádzkuje kogeneračný zdroj tepla o inštalovanom tepelnom výkone 501 megawattov a inštalovanom elektrickom výkone 113 megawattov. Okrem výroby tepla a elektrickej energie spoločnosť poskytuje aj podporné služby a regulačnú elektrinu pre potreby elektrizačnej sústavy SR. Hlavnými odberateľmi elektrickej energie sú Východoslovenská distribučná, a.s., a Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.

Približne 68 percent tepla odoberá mestská spoločnosť Tepelné hospodárstvo s.r.o., Košice, ktorá zásobuje väčšinu košických domácností. Zákazníkmi spoločnosti sú aj Technická univerzita, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Steel aréna, viaceré nemocnice, školy, priemyselné prevádzky, podnikateľské centrá a všetky väčšie obchodné centrá v Košiciach. Z celkových ročných dodávok tepla tvoria približne 62 percent domácnosti a 38 percent ostatní odberatelia.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie TEKO Tepláreň Košice, a. s.