MH pripravilo vyhlášku pre spaľovanie bioplynu

ZSE elektrina elektrická energia vedenie
Ilustračné foto. ZSE

Ministerstvo hospodárstva SR chce novou vyhláškou pre výrobcov elektriny prostredníctvom spaľovania bioplynu spresniť metodiku výpočtu ročnej výroby tepla pri výrobe elektriny

Výrobcom elektriny prostredníctvom spaľovania bioplynu alebo plynu vyrobeného termochemickým splyňovaním biomasy pripravilo Ministerstvo hospodárstva SR (MH) novú vyhlášku. Na základe tejto vyhlášky sa vypočítava ročná výroba tepla pri výrobe elektriny. „Novou vyhláškou sa sleduje cieľ spresniť metodiku výpočtu ročnej výroby tepla pri výrobe elektriny,“ uviedol rezort hospodárstva vo vyhláške.

Nárok na štátnu podporu môže byť len 70 %

Nová vyhláška oproti v súčasnosti platnej obsahuje vzorec, ktorý spomínaným výrobcom elektriny určí percentuálny podiel dodávky využiteľného tepla vznikajúceho pri výrobe elektriny. Výrobcovia elektriny, ktorí spaľujú bioplyn totiž môžu dostať štátnu podporu v plnej výške len vtedy, ak je pri výrobe elektriny minimálne 50 % tepla vznikajúceho v súvislosti s výrobou elektriny využívaných. „V prípade, že množstvo využiteľného tepla za kalendárny rok predstavuje menej ako 50 % z výpočtom stanovenej ročnej výroby tepla, môže si výrobca elektriny nárokovať len 70 % zo stanovenej ceny,“ dodalo ministerstvo.

Vyhláškou, ktorou sa ustanovuje spôsob výpočtu ročnej výroby tepla pri výrobe elektriny, chce ministerstvo dosiahnuť to, aby bola uprednostňovaná kombinovaná výroba elektriny a tepla na báze spaľovania bioplynu alebo plynu vyrobeného termochemickým splyňovaním biomasy pred kondenzačnou výrobou elektriny na rovnakom palivovom základe. Vyhláška, ktorá má už za sebou medzirezortné pripomienkové konanie bez vážnejších výhrad, by mala nadobudnúť účinnosť od začiatku októbra tohto roka.

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie MH Ministerstvo hospodárstva SR