Murári očakávajú väčší záujem o energetické domy

Dom
Ilustračné foto. pixabay.com

Združenie výrobcov murovacích materiálov oceňuje schválenú podporu štátu na výstavbu rodinných domov s takmer nulovou potrebou energie, hoci od roku 2021 budú nové domy v energetickej triede A0 už povinné.

Združenie výrobcov murovacích materiálov (ZVMM) očakáva, že ľudia budú mať väčší záujem o výstavbu rodinných domov s takmer nulovou potrebou energie. Umožniť by to mala dotácia vo výške 8-tisíc eur na jeden taký dom na základe schválenej novely zákona o energetickej hospodárnosti budov, účinnej od 1. mája. Predstavitelia združenia vo štvrtok na tlačovej besede informovali, že oceňujú podporu štátu, hoci od roka 2021 budú nové domy s takmer nulovou potrebou energie už povinné.

Predseda združenia Martin Mihál predpokladá väčší záujem o nový druh dotácie na výstavbu rodinných domov ako v prípade doterajšej podpory na zateplenie. Z plánovaných zdrojov štátu 40 miliónov eur na výstavbu a obnovu bytov v roku 2019 by podľa neho mohlo na novú dotáciu ísť päť až desať miliónov eur. „To sú predpoklady vypočítané z odhadu, ako sa minulý rok čerpali tieto dotácie. Z toho vychádza počet šesťsto až tisícdvesto záujemcov, ktorí by sa mohli zmestiť do objemu financií,“ uviedol Mihál. „Nepredpokladám, že by mali nastať také prekážky, ako boli pri dotáciách na zatepľovanie, kde boli požiadavky na certifikovaný systém, certifikovanú spoločnosť či dokladovanie fakturácie. Tam bolo oveľa viac podmienok, tu je to veľmi jednoduché,“ povedal Mihál.

Nová dotácia na výstavbu rodinných domov s takmer nulovou potrebou energie podľa podpredsedu združenia Gabriela Szöllösiho prichádza o rok a pol skôr pred zákonnou povinnosťou stavať nové domy v energetickej triede A0. „Štát má zrejme záujem o to, aby sa tento proces dostal do povedomia, aby sa ľudia začali skôr zaujímať o tento typ výstavby. Zároveň sa touto dotáciou snaží čiastočne kompenzovať zvýšené náklady, ktoré vyplývajú práve z energetickej náročnosti a z drahších technologických postupov pri realizácii,“ informoval Szöllösi. Táto dotácia by podľa neho mala pomôcť urýchliť vývoj kvality výstavby rodinných domov na Slovensku. Členovia združenia majú vo svojom portfóliu výrobky určené špeciálne pre obvodové steny týchto domov, ktoré spĺňajú základnú požiadavku na minimálne tepelno-izolačné vlastnosti obalovej konštrukcie domu.

Ministerstvo dopravy a výstavby SR plánuje vyhlásiť prvú výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie v auguste tohto roka. Výzvy na tento typ príspevku chce vyhlasovať každý rok. „Výzvy plánujeme vyhlásiť pre minimálny počet päťsto záujemcov. Konečný počet bude závisieť na počte predkladaných žiadostí v už vyhlásenej piatej výzve na zateplenie rodinných domov,“ uviedla pre agentúru SITA rezortná hovorkyňa Karolína Ducká. „Podľa otázok a žiadostí o informácie, ktoré sú zo strany verejnosti k tejto téme, očakávame značný záujem o túto formu podpory. Odhadovať počet je však v súčasnosti zložitejšie, keďže sa podpora vzťahuje na rodinné domy skolaudované po 31. decembri 2014,“ dodala Ducká.

Žiadatelia príspevok získajú po dokončení domu v prípade, ak je dom určený na bývanie, celková podlahová plocha nie je väčšia ako dvesto štvorcových metrov a je na území Slovenska. Zároveň musí spĺňať minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť budov s takmer nulovou potrebou energie. Dom má mať kvalitnú tepelnú izoláciu a využívať energiu z obnoviteľných zdrojov.

Združenie výrobcov murovacích materiálov pripravilo manuál pre záujemcov o dotáciu vzhľadom na prísnejšie požiadavky výstavby. Záujemcovia by sa pri podávaní žiadosti o príspevok nemali unáhliť s energetickým certifikátom v triede A0, ktorý je povinný na získanie podpory. Certifikát by si mali nechať vypracovať, až keď budú mať istotu, že stavba bude certifikovaná v tejto kategórii. Ďalšou podmienkou nároku na dotáciu je celková plocha rodinného domu do dvesto štvorcových metrov, zahŕňajúca všetky miestnosti, priečky, obvodové steny až po najvrchnejšiu vrstvu zateplenia. Plochu domu vypočíta certifikátor. Žiadosti sa budú podávať elektronicky na webovej stránke rezortu dopravy a výstavby a následne aj písomne do desiatich dní na adresu ministerstva.

Pri stavbe domu v energetickej triede A0 je podľa združenia možné získať aj dotáciu z projektu Zelená domácnostiam II vo výške 3 800 eur. Ten je zameraný na podporu využívania obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach, napríklad, na fotovoltické panely, slnečné kolektory, tepelné čerpadlá, kotly na biomasu či veterné turbíny. Kombinovaná dotácia na oba účely podpory tak môže dosiahnuť spolu 11 800 eur.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom