Nadácia ZSE vyhlásila nový grantový program pre učiteľov

škola, trieda, učiteľ
Foto: ilustračné, Thinkstock

Nadácia ZSE vyhlásila prvý ročník grantového programu Výnimočné školy, ktorý je určený pre pedagógov základných a stredných škôl na celom Slovensku. V programe je možné získať grant vo výške 3 000 eur na podporu projektov, ktoré pomôžu učiteľom zrealizovať ich predstavu o kvalitnejšom školstve a motivujú k väčšej spolupráci so žiakmi či širšou komunitou školy. Celkovo Nadácia rozdelí v rámci tohto programu 50 000 eur, pričom žiadosti je možné podávať do 10.októbra 2019.

O podporu môžu žiadať učitelia

O podporu z programu sa môžu uchádzať učitelia základných a stredných škôl z celého Slovenska. Projekty musia byť predložené pod záštitou školy, na ktorej pedagóg pôsobí, škola je zároveň aj príjemcom finančného príspevku.  Do programu sa môže z jednej školy zapojiť len jeden učiteľ s jedným projektom.

Naša spoločnosť spolupracuje so školami v rôznych formátoch už niekoľko rokov. „Pri príprave nového programu sme sa pýtali priamo učiteľov, čo by im reálne pomohlo, aby svoju prácu mohli robiť tak, ako si predstavujú. Učitelia potrebujú pomôcky, vybavenie učební, materiály na vedecké pokusy ale aj prostriedky na skultúrnenie vzdelávacieho procesu. Ďalším podstatným cieľom programu Výnimočné školy je poskytnúť pedagógom možnosti na to, aby sa stretávali, inšpirovali a vymieňali si skúsenosti. S týmto zreteľom pripravujeme podujatia v našej Elektrárni Piešťany a Bratislave, “ uviedol Peter Bednár, správca Nadácia ZSE.

Pedagóg musí byť inšpiráciou

Nadácia ZSE podporí pedagógov, ktorí učia tvorivo, majú prirodzenú autoritu a sú inšpiráciou pre svojich žiakov aj kolegov. Do programu je možné sa zapojiť veľmi jednoducho, vyplnením online formulára, v rámci ktorého učiteľ uvedie, aký projekt chce realizovať, prečo je pre neho dôležitý a čo potrebuje na jeho realizáciu. Uzávierka posielania projektov je 10.októbra, výsledky budú vyhlásené 29. októbra. Cieľom programu Výnimočné školy je nielen rozdeliť finančné prostriedky, ale vytvoriť aj platformu v rámci ktorej by mohli títo učitelia diskutovať a vymieňať si svoje poznatky a skúsenosti.

Finančné prostriedky z programu môžu byť použité napríklad na zakúpenie učebných pomôcok, školského a technického vybavenia, ktoré je nevyhnutné na realizáciu projektov, respektíve na preplatenie vzdelávacích kurzov pre pedagógov, ktorých obsah bude aplikovateľný v rámci realizácie projektu na vyučovaní.

Nadácia ZSE bola založená zriaďovateľom Západoslovenská energetika, a.s. 4. augusta 2014. V rámci svojej činnosti sa zameriava na štyri kľúčové oblasti – životné prostredie, vzdelávanie, inovácie a komunitný rozvoj. Podporu smeruje do dlhodobých partnerstiev s organizáciami, ktoré patria medzi lídrov vo svojej oblasti, konkrétne občianske združenia Živica, Ochrana dravcov na Slovensku a Impact HUB. Nadácia je zároveň vlastníkom komunitného a vzdelávacieho centra pre verejnosť, pedagógov a žiakov Elektrárňa Piešťany.

Nadácia každoročne vyhlasuje otvorenú grantovú výzvu Rozprúdime regióny pre aktívnych ľudí v obciach a mestách západoslovenského regiónu na realizáciu športových, kultúrnych a komunitných projektov. Rovnako aj grantový program pre podporu ľudí so znevýhodnením Búrame bariéry, na ktorom spolupracuje s Asociáciou pomoci postihnutým APPA. V roku 2019 vyhlásila prvý ročník grantového programu Výnimočné školy.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Peter Bednár
Firmy a inštitúcie Nadácia ZSEZSE Západoslovenská energetika