Najväčší dodávateľ energií na Slovensku spúšťa mimoriadny grantový program určený na pomoc seniorom

Starec staroba
Foto: ilustračné, Thinkstock

Nadácia SPP, ktorej zakladateľom je najväčší dodávateľ elektriny a plynu na Slovensku, spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP), podáva, v boji proti ochoreniu Covid-19, pomocnú ruku tým najzraniteľnejším – seniorom.

Prostredníctvom mimoriadneho grantového programu „Pomáhame SPPolu“ venuje Nadácia SPP 200 000 eur poskytovateľom sociálnych služieb, ktorí sa starajú o seniorov, odkázaných na pomoc iných, v  zariadeniach sociálnych služieb, poskytujúcich starostlivosť o seniorov (zariadenia pre seniorov) pobytovou formou.

O podporu z mimoriadneho grantového programu „Pomáhame SPPolu“ sa môžu od 20.októbra 2020 uchádzať prevádzkovatelia zariadení poskytujúcich sociálne služby pre seniorov tzv. pobytovou formou (ročná, týždenná) podľa ustanovení zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, t.j. v domovoch pre seniorov, domovoch sociálnych služieb a špecializovaných zariadeniach. Jedná sa o právnické osoby, ktorých zriaďovateľom alebo zakladateľom je štát, samosprávny kraj, mesto alebo obec alebo ktoré sú nepodnikateľskou organizáciou.

Žiadatelia budú môcť predkladať žiadosti o podporu v rámci mimoriadneho grantového programu Nadácie SPP „Pomáhame SPPolu“ od 20. októbra 2020 do 16. novembra 2020.  Maximálna výška podpory na 1 projekt je 5 000 eur.

Oprávnení žiadatelia o podporu môžu predložiť len jeden projekt, a to prostredníctvom vyplnenia jednoduchého on-line  formulára na webovej stránke https://nadaciaspp.egrant.sk/.  Uzávierka predkladania projektov je 16. novembra 2020.

V rámci mimoriadneho grantového programu Nadácie SPP „Pomáhame SPPolu“ je možné uchádzať sa o poskytnutie finančných prostriedkov na pokrytie nákladov v súvislosti so zabezpečením dezinfekčných prostriedkov, hygienických pomôcok, ochranných prostriedkov, špeciálneho zdravotníckeho materiálu a vybavenia, určených na zníženie rizika prenosu ochorenia Covid-19. Cieľom je ochrániť klientov predmetných sociálnych zariadení, ako aj personál starajúci sa o klientov v týchto zariadeniach.

Ďalej je možné prostriedky z tohto grantu použiť na zabezpečenie sociálnej pomoci pre klientov zariadení sociálnych služieb, ktorá pomôže klientom predmetných sociálnych zariadení prekonať pandémiu ochorenia Covid-19 z hľadiska ich izolácie, resp. opatrení prijatých štátom, vrátane odborného poradenstva, supervízie, psychologickej pomoci pre klientov, nákladov spojených so zabezpečením rôznych voľnočasových aktivít pre klientov v období karantény a izolácie, ako aj na podporu vytvorenia špecifických podmienok umožňujúcich kontakty klientov s rodinou v prípade izolácie alebo karantény  a pod.

Podrobnosti o mimoriadnom grantovom programe Nadácie SPP „Pomáhame SPPolu“ sú uvedené na webovej stránke www.nadaciaspp.sk. Bližšie informácie a pomoc s realizáciou jednotlivých žiadostí získajú žiadatelia aj prostredníctvom emailu alebo telefonicky :

RNDr. Beáta Majerníková, PhD., 0907 987 981, bea@nadaciaspp.sk

Mgr. Barbora Blahová, 0918 548 598, barbora.blahova@cpf.sk.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie Nadácia SPPSPP Slovenský plynárenský priemysel