Najvyšší súd pozastavil vykonateľnosť rozhodnutí okresného aj krajského súdu

Súdy
Foto: ilustračné, Thinkstock

Najvyšší súd Slovenskej republiky (NS SR) vo vyše 18-ročnom právnom spore o žalobe podnikateľa z Brezovice, kde žalovanou stranou je v súčasnosti Východoslovenská distribučná, a.s. (VSD), rozhodol o odklade vykonateľnosti rozsudku Okresného súdu (OS) v Kežmarku v spojení s rozsudkom Krajského súdu (KS) v Prešove.

VSD ako žalovaná strana podala na NS SR dovolanie

Predmetom sporu je náhrada údajnej škody – ušlého zisku podnikateľa vo výške necelých 32-tisíc eur, ktorá však počas rozhodovania súdov v čase dosiahla hodnotu prevyšujúcu 1,9 milióna eur.

VSD ako žalovaná strana podala na NS SR dovolanie v tomto súdnom spore, keďže je presvedčená, že rozsudky jej upierajú právo na spravodlivý proces, trpia viacerými vadami zmätočnosti a vychádzajú z nesprávneho právneho posúdenia. NS SR s prihliadnutím na obsah spisu, dovolacie námietky a výšku sumy dospel k záveru, že dôvody návrhu VSD na odklad vykonateľnosti rozsudkov predstavujú dôvody hodné osobitného zreteľa. NS SR odkázal predovšetkým na  stabilné postavenie VSD na podnikateľskom trhu v kontraste so skutočnosťou, že oprávneným v exekúcii je spoločnosť, ktorá vznikla len pred vyše rokom a nevykonáva žiadnu podnikateľskú činnosť. Preto NS SR má za to, že v prípade, žeby VSD bola v dovolacom konaní úspešná, boli by škody, ktorým by čelila v dôsledkoch terajšieho uplatnenia vykonateľnosti rozhodnutí súdov spojených s iniciovaným exekučným konaním, neskôr nezvratné a nebolo by možné uviesť záležitosti do pôvodného stavu.

Vykonateľnosť súdov je pozastavená

Podľa rozhodnutia NS SR zo dňa 30. decembra 2020 je vykonateľnosť rozhodnutí oboch súdov pozastavená až do skončenia dovolacieho konania.

VSD je presvedčená, že v tomto súdnom spore, v ktorom považuje samotný nárok na údajnú škodu protistrany za nepreukázateľný a pochybný, nakoniec právny systém uzná jej argumenty a bude v spore úspešná. VSD zároveň očakáva, že sa kompetentné orgány budú dôsledne zaoberať aj podozreniami z trestnej činnosti páchanej v súvislosti s uvedeným sporom.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie VSD Východoslovenská distribučná