NÁZORY: Gazprom znamená stabilitu a dlhodobý rast

Ilustračné foto
Alexander Medvedev, podpredseda riadiaceho výboru spoločnosti Gazprom a generálny riaditeľ spoločnosti Gazprom Export. Gazprom

Je pravda, že trh so zemným plynom sa vyvíja rýchlejšie ako inokedy. Gazprom nasleduje tento trend veľmi úzko a pozorne sleduje hrozby aj príležitosti, ktoré z tejto situácie na trhu vyplývajú. V posledných desaťročiach prešiel zemný plyn významnou transformáciou: vyvinul sa z odpadového produktu, ktorý ropné spoločnosti mohli rozšíriť na vysoko cenený zdroj. Ten je dnes bohatý, spoľahlivý, bezpečný, čistý, dostupný, flexibilný a univerzálny. Celosvetový dopyt po zemnom plyne je nastavený na ďalší rast pre celé desaťročia dopredu. Gazprom ako významný hráč na trhu so zemným plynom znamená stabilitu a dlhodobý rast so silným obchodným zázemím.

Po prvé, sme bezkonkurenčným zdrojom v oblasti plynu. Zatiaľ čo sa iní naťahujú o prístup, našou hlavnou činnosťou je speňaženie existujúcich zásob. Trend bridlicového plynu túto silu nenaruší. Často sa zabúda, že výnimočný boom amerického bridlicového plynu sa zakladal na výnimočných pomeroch v tejto oblasti: prístup k tisícom vrtných súprav, kontinent popretínaný plynovou infraštruktúrou, prístup k obrovským množstvám vody a práca na správnych miestach. Rovnako ako rad atribútov, ktoré vzpružili súhlas verejnosti, vrátane nízkej hustoty obyvateľstva, jedinečného právneho režimu a postoja ľudí k životnému prostrediu.

Nemýľte sa: Gazprom v minulosti investoval do nekonvenčných technológií na ťažbu plynu a ak budú čísla v poriadku, urobí tak znova. Do tej doby má Gazprom privilégium sústrediť sa na tvorbu rozsiahlych konvenčných plynových polí.

Po druhé, Gazprom si ako národná energetická spoločnosť môže dovoliť investície potrebné na monetizáciu svojich rozsiahlych zásob plynu. Zhodnocovanie našich finančných prostriedkov to dokazuje. Dôležitosť tohto faktu sa často prehliada, lebo tendencie všeobecného uvažovania sú stále zakorenené z obdobia slávy ropy. Ropa je v každom zmysle kvapalnou komoditou. Je preto ľahké dostať ju na trh a obchodovať s ňou. Financovanie je lacné a jednoduché. Plyn je ale iný. Náklady na prepravu sú viac než 10 krát drahšie ako pri rope. Obchod so zemným plynom si vyžaduje veľmi drahé počiatočné investície do fyzickej infraštruktúry, ktorá zabezpečuje doručenie k zákazníkovi. Je tu potrebné siahnuť po väčších finančných pákach. Tieto fyzické a finančné faktory vytvárajú silnú vzájomnú závislosť medzi zákazníkom a dodávateľom s dlhodobou cenovou spojitosťou.

Ropovod v Čiernom mori South Stream ilustruje tento fakt. Gazprom pracuje s energetickými spoločnosťami z 10 európskych krajín – vrátane Eni, BASF/Wintershall a EDF – na doručení prvého plynu do konca roka 2015. Neskôr, ešte v tomto roku bude vyhlásený tender pre dodávateľov oceľových rúr, konštrukčný servis a pripravené budú aj road shows investora. Infraštruktúrne projekty tohto rozsahu si vyžiadajú rozpočet vo výške okolo 15 miliárd eur. Ale investície sa opierajú o jasnú obchodnú stratégiu. Okrem toho, že Gazprom Export tento rok oslávil svoje 40. výročie, v prvých siedmich mesiacoch zvýšil vývoz plynu do Európy a Turecka na 92,3 miliárd metrov kubických, čo je asi 12%- tné zvýšenie v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2012. Júlové čísla sami o sebe predstavujú približne 13,5 miliárd kubických metrov (v porovnaní s 10,5 miliárd kubických metrov v roku 2012). A tlak na európske kapacity importu plynu sa bude zväčšovať, pretože domáca produkcia plynu v Európe sa nachádza v stagnácii. South Stream uzavrie obávanú európsku importnú medzeru, pomôže stabilizovať podiel ruského plynu na európskom trhu a konečne stopne miliardové tranzitné poplatky, ktoré Gazprom ročne vypláca tranzitným krajinám, cez ktoré je plyn doručovaný do Európy. South Stream sa v konečnom dôsledku oplatí investorom a celej Európe.

Tretím dôležitým faktom je, že Gazprom úspešne diverzifikoval svoje pôsobenie do niekoľkých oblastí. Má jedinečnú pozíciu dodávateľa pre Áziu aj Európu, či už ide o plynovod alebo LNG. Veľmi významný podiel našich investičných nákladov v rokoch 2013-2030 bude vynaložený na budúci „energetický most“ medzi týmito prémiovými trhmi. Súčasne Gazprom prerozdeľuje svoje zdroje príjmov v rámci svojich plynových reťazcov. Kým „liberalizácia“ európskeho trhu s energiou často vyzerá ako protekcionizmus, nám poskytuje príležitosti v obchodovaní aj predaj konečným spotrebiteľom. Sme tiež tlačení na zvyšovanie využívania zemného plynu v lodnej a cestnej doprave. Iní môžu hovoriť o veľkom potenciáli využívania LNG, my sme prví, kto vytvára autobusy poháňané LNG v EÚ, spolu so spoločnosťou Solbus v Poľsku.

A nakoniec, Gazprom úspešne vymanil svoju štruktúru príjmov od zemného plynu a otvoril tak nové zdroje príjmov. Len pred desiatimi rokmi sme sa na zemný plyn spoliehali na 100%. V súčasnej dobe je takmer 40% našich tržieb generovaných z kvapalného uhľovodíka a energie. Vďaka tejto agresívnej stratégie diverzifikácie sa stal Gazprom významným hráčom na medzinárodnom trhu s ropou a tiež sa stal vodcom v oblasti energie a montážnych kapacít v Rusku – je to súbor zručností, ktoré Gazprom prehodí na svoju palubu.

Na Gazprom sa pozeráme z dlhodobého hľadiska. Odráža to povahu obchodu so zemným plynom, čo je obchod dlhodobejší a s nižšími maržami ako obchod s ropou. Investorom, ktorí štvrťročne sledujú údaje o raste sa tak javí ako menej atraktívny. Z hľadiska dlhodobých výhod pre našich akcionárov je však Gazprom presvedčený, že držíme požadovanú úroveň. My zostávame.

Autor je podpredsedom riadiaceho výboru spoločnosti Gazprom a generálnym riaditeľom spoločnosti Gazprom Export.

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie Gazprom