Niektorí energetici znova nedodali kvalitné služby, musia vrátiť tisíce eur

Peniaze energetika všeobecne
Ilustračné foto pixabay.com

Nie všetky energetické firmy poskytujú svojim zákazníkom kvalitné služby. Aj za minulý rok energofirmy nedodržali štandardy kvality a museli tak vyplatiť kompenzačné platby v celkovej výške 545-tisíc eur. Ako informoval Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), najviac za nedodržiavanie pravidiel musia zaplatiť elektroenergetici. Odberateľom za nekvalitné služby majú vrátiť 481-tisíc eur.

Regionálne distribučky

Pri elektroenergetikoch najviac nedodržiavali štandardy kvality regionálne distribučné spoločnosti, čiže firmy, ktoré dopravujú k spotrebiteľom elektrinu. Tie museli na kompenzačných platbách zaplatiť až 445-tisíc eur. „Na celkovom počte udalostí s nedodržaným štandardom kvality sa najviac podieľali regionálne distribučné sústavy, ktorých podiel na zaznamenaných udalostiach dosiahol 99,9 %. Regionálne distribučky najčastejšie porušili štandardy kvality tým, že neobnovili distribúciu elektriny po poruche v určenej lehote, neoznámili plánované prerušenie distribúcie, respektíve nedodržali termín plánovaného prerušenia distribúcie elektriny,“ doplnil regulačný úrad.

Plynárenské firmy vrátia odberateľom za nedodržanie štandardov kvality približne 34-tisíc eur, teplárenské necelých 31-tisíc eur a spoločnosti pôsobiace vo vodárenstve 47 eur. „Mechanizmus kompenzačných platieb má pozitívny vplyv na dodržiavanie ustanovených štandardov kvality, pretože náklady spojené s úhradami kompenzačných platieb za ich nedodržanie nie sú oprávnenými nákladmi vstupujúcimi do výpočtu regulovaných cien a negatívne vplývajú na zisk regulovaných subjektov,“ konštatoval regulačný úrad.

Ochrana odberateľov

Štandardy kvality sa zameriavajú na ochranu koncových odberateľov. Predstavujú súbor pravidiel a postupov, ktoré musí dodávateľ dodržiavať, aby odberateľ za cenu, ktorú platí za energie, dostal primeranú kvalitu. V prípade akýchkoľvek pochybností o dodržiavaní štandardov kvality má spotrebiteľ právo obrátiť sa na svojho dodávateľa, s ktorým má uzatvorenú zmluvu o dodávke. Dodávateľ je povinný vykonať záznam a urobiť nápravu. Povinné sledovanie dodržiavania štandardov kvality zaviedol regulačný úrad od roku 2009.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie ÚRSO Úrad pre reguláciu sieťových odvetví