Niektorí výrobcovia zelenej elektriny mali smolu. Dodržali sme len zákon, tvrdí regulátor

OZE, obnovitelne zdroje energie
Foto: ilustračné, Getty images

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) je presvedčený, že dodatočným odobratím podpory stovke výrobcov zelenej elektriny len dodržiaval zákon a ochraňoval tak peniaze daňových poplatníkov. „Musíme reagovať na neustále zavádzajúce mediálne vyjadrenia niektorých výrobcov elektriny, ktorí boli počas poberania podpory v oneskorení úhrad svojich záväzkov voči štátu a tak strácajú nárok na podporu priamo zo zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby. O „protiprávnom konaní“ úradu nemôže byť ani reči. Práve naopak. Ak by totiž úrad neoznámil stratu podpory pre niektorých podnikateľov s podlžnosťami voči štátu, práve vtedy by sa dopúšťal protizákonného konania!“ zdôraznil regulátor.

Podporu nedostane 102 výrobcov z 2 500

V polovici marca 2020 regulačný úrad zverejnil zoznam výrobcov elektriny z obnoviteľných zdrojov energií (OZE) alebo prostredníctvom vysoko účinnej kombinovanej výroby (KVET), ktorým zaniklo právo na podporu. Ide o 102 výrobcov z celkového počtu viac ako 2 500 výrobcov zelenej elektriny. Kroky regulačného úradu bol vysvetľovať na parlamentnom hospodárskom výbore aj samotný predseda Ľubomír Jahnátek. „Nikto z poslancov si nedovolil tvrdiť, že ide z našej strany o protiprávne konanie. Naopak, aj fakt, že ministerstvo hospodárstva už začalo pracovať na novele príslušného zákona svedčí o tom, že ide o problém samotného zákona z dielne NR SR a rozhodne nie protiprávneho konania zo strany úradu,“ zdôraznil regulátor.

Zoznam výrobcov elektriny z OZE a KVET s nárokom na podporu sa aktualizoval každý rok. Každý výrobca elektriny v hláseniach, zasielaných úradu a jednotlivým prevádzkovateľom regionálnych distribučných sústav do roku 2018 uvádzal, že si uplatňuje nárok na podporu na nasledujúci rok. Tým výrobca elektriny deklaroval, že má splnené všetky zákonné náležitosti a podpora mu bola vyplácaná v takzvanej dobrej viere. Novelou zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby povinnosť zasielania hlásení zanikla. Následne bol regulačný úrad povinný overovať plnenie finančných povinností výrobcov zelenej elektriny voči štátu vyžiadaním si údajov od príslušných orgánov verejnej moci. Regulátor tak musí zisťovať u príslušných orgánov potrebné údaje o daňových nedoplatkoch, či nedoplatkoch na zdravotnom a sociálnom poistení.

„Pri overovaní týchto povinností sme preverili celé obdobie od roku 2014 aj v súvislosti s tým, či regulované subjekty predkladali v predmetných hláseniach do roku 2018 pravdivé údaje. Výrobcovia elektriny, ktorí boli počas poberania podpory v oneskorení úhrad záväzkov voči štátu, tak strácajú nárok na podporu priamo zo zákona o podpore, nie rozhodnutím úradu. Len sme si splnili svoju zákonnú povinnosť. Vypracovali a uverejnili sme zoznam a zaslali informácie zúčtovateľovi podpory, spoločnosti OKTE. Nič viac, nič menej,“ konštatoval regulátor.

Napísali list poslancom

Výrobcovia zelenej elektriny zo zverejneného zoznamu už v otvorenom liste požiadali parlament o urýchlené predloženie novely zákona, ktorou by sa im obnovilo vyplácanie podpory. List poslali predsedom poslaneckých klubov, parlamentným výborom a predsedovi parlamentu. „Dôvodom odobratia podpory malo byť nezaplatenie dlžného poistného a to bez ohľadu na jeho výšku, dĺžku omeškania a najmä bez ohľadu na to, že výrobcovia dlžné poistné už medzičasom uhradili. Neprimerané sankcie, ktoré zoznam so sebou prináša, sú pre väčšinu poškodených výrobcov likvidačné. Okrem podielu OZE je ohrozených aj 1 500 pracovných miest, ktoré by zanikli spolu s poškodenými firmami. Niektorí výrobcovia zelenej energie prišli o podporu pre dlh 1 euro 20 centov. Ide o dlžoby z roku 2014. ÚRSO pri zverejnení zoznamu nevysvetlil, prečo stratu nároku na podporu výrobcom oznámil až teraz a prečo zánik práva na podporu posudzoval viac ako šesť rokov dozadu,“ konštatujú výrobcovia zelenej elektriny v otvorenom liste.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie ÚRSO Úrad pre reguláciu sieťových odvetví