Nová vláda chce zrušiť reguláciu cien energií, sľubuje aj lacnejšiu elektrinu

VLÁDA: Založenie fondu vzájomnej pomoci
Premiér Igor Matovič. Foto: archívne, SITA/Branislav Bibel.

Jednou z priorít novej slovenskej vlády je zníženie koncových cien elektriny. Ako sa uvádza v Programovom vyhlásení vlády SR, lacnejšiu elektrinu pre odberateľov by malo zabezpečiť zníženie výdavkov na podporu obnoviteľných zdrojov energií, vysoko účinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla a domáceho uhlia. „Sústredíme sa na zvýšenie konkurencie na trhu s energiami a rozpočtovo menej náročné nástroje podpory obnoviteľných zdrojov energie. Zameriame sa na riešenia, ktoré povedú k transparentným a férovým trhovým pravidlám a cenám energií,“ uvádza vláda vo svojom programovom vyhlásení.

Postupný koniec regulácie cien energií

Nová vláda má v pláne postupne deregulovať ceny energií. „Postupnou dereguláciou cien v súlade s platnou európskou legislatívou sa vláda zasadí o rozvoj konkurenčného prostredia a o transparentné obstarávanie podporných služieb prostredníctvom krátkodobých výberových konaní,“ myslí si vláda.

Vláda SR chce taktiež prijať opatrenia na odstránenie znevýhodnenia individuálneho vykurovania oproti centralizovanému zásobovaniu teplom (CZT). Sľubuje však, že bude pritom rešpektovať hľadisko ekonomicky udržateľnej prevádzky teplárenskej infraštruktúry.

Vládny kabinet Igora Matoviča chce preveriť doterajší proces dostavby tretieho a štvrtého bloku Atómovej elektrárne Mochovce. Plánuje vyvodiť zodpovednosť za meškanie dostavby a za vysoké náklady. „Sme pripravení prijímať potrebné opatrenia na ochranu majetku Slovenských elektrární v súvislosti s hroziacimi ekonomickými ťažkosťami vyvolanými nedokončenou výstavbou tretieho a štvrtého bloku elektrárne Mochovce,“ odkazuje vláda, ktorá plánuje počas svojho volebného obdobia otvoriť diskusiu na tému trvalého úložiska vyhoreného jadrového odpadu.

Podpora obnoviteľných zdrojov

Kabinet chce podporiť riešenia pre nízkouhlíkové hospodárstvo a rozvoj obnoviteľných zdrojov energie, predovšetkým v podobe lokálnych zdrojov energie. „Ale tak, aby nemali žiadny dopad na koncovú cenu elektriny, respektíve len minimálny,“ uvádza vláda vo svojom programe. Prioritou vlády Igora Matoviča bude aj ukončenie dotovania elektriny z domáceho uhlia v termíne dohodnutom s Európskou komisiou, čiže najneskôr k 31. decembru 2023.

Vláda chce v neposlednom rade taktiež zabezpečiť nezávislé a odborné fungovanie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a regulačnej rady. „Zvýšením transparentnosti a zapojením verejnosti do tvorby trhových pravidiel a cenotvorby docielime vyššiu mieru spoločenskej zodpovednosti podnikov a zlepšenie konkurencie na trhoch s energiami,“ konštatuje vláda, ktorá sľubuje aj vyriešenie energetickej chudoby na Slovensku.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie Vláda SR