Nový zdroj v Novákoch už má ministerské osvedčenie

Elektráreň Nováky
Elektrárne Nováky so sídlom v Zemianskych Kostoľanoch. SITA

Nový tepelný zdroj v Novákoch, ktorý má nahradiť tepelnú elektráreň, je bližšie k realizácii. Slovenské elektrárne totiž získali na novú plynovú a biomasovú tepláreň od ministerstva hospodárstva osvedčenie o súlade investičného zámeru s dlhodobou koncepciou energetickej politiky. Bez spomínaného osvedčenia nemôže investor začať s výstavbou energetického zdroja či infraštruktúry. Nový novácky zdroj by mal mať podľa osvedčenia tepelný výkon 71 megawattov.

Plynovo-štiepkový energetický zdroj

Slovenské elektrárne už dávnejšie informovali, že z tepelnej elektrárne v Novákoch bude plynovo-štiepkový energetický zdroj. Elektrárne totiž plánujú v rámci transformácie regiónu horná Nitra novácku elektráreň do roku 2023 transformovať. „Hľadáme čo najefektívnejší spôsob prechodu elektrárne Nováky z elektrárne spaľujúcej uhlie na nový zdroj energie s dôrazom na potrebu zachovania výroby tepla po roku 2023 ako centrálneho zdroja tepla, zlepšenia prevádzkovej flexibility a zníženia vplyvu na životné prostredie,“ uviedli Slovenské elektrárne v investičnom zámere, ktorý predložili na posúdenie štátnym orgánom.

Štúdia realizovateľnosti

Slovenské elektrárne si dali vypracovať štúdiu realizovateľnosti. Tá mala dať odpovede, ako po ukončení dotovania ťažby uhlia na hornej Nitre majú naložiť s tepelnou elektrárňou v Novákoch. Štúdia vypracovaná v marci tohto roka hovorila o viacerých variantoch. Na základe analýzy sa elektrárne rozhodli, že postavia v areáli nováckej elektrárne nový plynový a biomasový zdroj. Ten by mal pozostávať z troch plynových kotlov s výkonom po 18 megawattov, z dvoch nových kotlov na drevnú štiepku s výkonom po 8 megawattov a z kogeneračnej jednotky s výkonom jeden megawatt.

Závod Elektrárne Nováky s celkovým inštalovaným elektrickým výkonom 266 megawattov je v súčasnosti tepelnou elektrárňou pracujúcou na báze spaľovania hnedého uhlia. Výroba elektrickej energie a tepla v tejto elektrárni využívajúca domáce hnedé uhlie pozostáva z dvoch prevádzok ENO A a ENO B. Okrem výroby a dodávky elektrickej energie zabezpečujú Elektrárne Nováky dodávku horúcej vody na vykurovanie miest Prievidza, Nováky, Zemianske Kostoľany, ako aj pre priemyselné a iné organizácie a pary pre dodávku tepla okolitým priemyselným podnikom.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie SE Slovenské elektrárne