Plynári z SPP-distribúcia plánujú v tomto roku preinvestovať 71 miliónov eur

SPP
Veľké Kapušany

Spoločnosť SPP-distribúcia preinvestovala v minulom roku necelých 66 miliónov eur. Najvýznamnejšiu časť investičných nákladov tvorili rekonštrukcie plynárenských zariadení.

„Investície sa plánujú na základe každoročného hodnotenia technického stavu zariadení v majetku spoločnosti. Mimo investičných výdavkov je bezpečnosť a spoľahlivosť plynárenskej siete zabezpečovaná preventívnou a korektívnou údržbou,“ povedal pre portál vEnergetike.sk hovorca SPP-distribúcia Milan Vanga.

Okrem rekonštrukcií plynárenských zariadení spoločnosť vlani investovala do nákupu informačných technológií a výmeny plynomerov.

Investície do plynárenskej siete

V tomto roku plánujú plynári na zabezpečenie bezpečnosti a spoľahlivosti plynárenskej siete preinvestovať takmer 71 miliónov eur.

„Plánovaná štruktúra investičných výdavkov ostáva nezmenená a podobne ako v minulom roku tvoria najvýznamnejšiu položkou investičných výdavkov investície do rekonštrukcie plynárenských zariadení, predovšetkým miestnych sietí,“ konštatoval Vanga.

Firma v zisku

Spoločnosť SPP-distribúcia zostáva aj naďalej ziskovou a finančne stabilnou spoločnosťou. Zisk pološtátnej spoločnosti pred zdanením za fiškálny rok 2019, končiaci sa 31. júlom minulého roka, bol totiž na úrovni 109 miliónov eur a čistý zisk bol vo výške 78 miliónov eur.

Prevádzkový zisk vo fiškálnom roku 2019 dosiahol 127 miliónov eur, čo bolo o 91 miliónov eur menej, ako sa zaznamenalo v období dvanástich po sebe idúcich mesiacov do 31. júla 2018.

„Zníženie prevádzkového zisku bolo spôsobené najmä zvýšením nákladov na odpis o 99 miliónov eur. Toto zvýšenie nákladov na odpis bolo výsledkom zmeny účtovnej politiky spoločnosti majúcej vplyv na odpisy spoločnosti,“ uzavrel Vanga.

Jediným akcionárom spoločnosti SPP-distribúcia, a. s., je spoločnosť SPP Infrastructure, a. s. V nej má 51-percentný podiel štátny podnik Slovenský plynárenský priemysel (SPP). Zvyšný podiel drží firma EP Infrastructure, ktorá je súčasťou Energetického a průmyslového holdingu (EPH). SPP-distribúcia zabezpečuje distribúciu zemného plynu prostredníctvom svojej distribučnej siete ku koncovým odberateľom, zabezpečuje pripojenie k distribučnej sieti a meranie spotreby zemného plynu.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Milan Vanga
Firmy a inštitúcie SPP - distribúcia