Plynový kondenzačný kotol – múdre riešenie pre maximálny komfort

|
Zdroj: kotollacno.sk

V tomto článku sa pozrieme na pojmy ako komfort pri ohreve teplej úžitkovej vody, výkonová modulácia kotla aj rôzne druhy regulácie, či účinnosť plynového kotla.

Aby pôžitok z teplej vody bol dokonalý

Nik nemá chuť sa pod sprchou ponáhľať s myšlienkou, že mu za chvíľu „dôjde“ teplá voda. Či volíte prietokový ohrev úžitkovej vody, alebo zásobník, vypočítali ste si tú správnu kombináciu na základe počtu osôb žijúcich vo vašej domácnosti.

Teplotne stabilnú a nepretržitú dodávku teplej vody, ktorá je okamžite k dispozícii, bez čakania aj pri vysokých požiadavkách na jej množstvo, si určite užijete práve s plynovým kondenzačným kotlom. Otázkou inštalačného priestoru teda ostáva len to, či v prípade zásobníkového ohrevu volíte zásobník vstavaný priamo v kotle, alebo umiestnite externý zásobník pod alebo vedľa neho. Myslite na to, že čím bližšie je zásobník k miestu odberu (batérii), tým menšie sú tepelné straty pri prenose vody potrubím.

Pri výbere kotla je dôležité nechať si odborne vypočítať jeho výkon, ktorý potrebujete na pokrytie svojich požiadaviek ako pri kúrení, tak pri ohreve teplej vody. Dobre zvolený plynový kondenzačný kotol je taký, ktorého výkon je využívaný takmer v celom jeho rozsahu. Nízko zvolený výkon priestor nevykúri, vysoký výkon bez vhodnej regulácie prekuruje a spôsobuje tak plytvanie energiami aj financiami.

Modulácia výkonu

Ak chceme, aby voda v hrnci zovrela rýchlejšie, nastavíme plameň na čo najsilnejší a naopak. Aj takto sa nám ľahšie podarí pochopiť pojem modulácie výkonu. Ak je vonku zima, kotol pracuje s vyšším výkonom. Naopak, ak je teplo, pracuje s nižším. Logické. Prečo je to ale dôležité?

Aby kotol mohol pracovať na svojej maximálnej úrovni účinnosti (a teda minimalizoval spotrebu paliva a tvorbu emisií), musí automaticky dokázať regulovať svoj výkon na základe vstupných informácií o vonkajšej teplote. Pri nesprávnom nastavení totiž kotol cykluje – zapína a vypína sa jednoducho pričasto, čo nerobí dobre ani kotlu, peňaženke, ani tepelnému komfortu.

Pri svojom hľadaní voľte plynový kondenzačný kotol s čo najväčším rozsahom modulácie, ktorá ma veľký dopad na účinnosť aj emisie. Najmä majitelia nízkoenergetických a dobre zateplených objektov by si pri výbere plynového kondenzačného kotla mali obzvlášť posvietiť na tieto parametre, rovnako ako majitelia podlahového vykurovania.

Regulácia výkonu = konštantná tepelná pohoda

Informácie, ktoré plynový kondenzačný kotol potrebuje, aby dokázal modulovať svoj výkon získava z vonkajších zdrojov. Tzv. ekvitermická regulácia pomocou senzoru umiestneného ideálne na severnej strane vonkajšej fasády. Kotol si porovná vlastnú teplotu s vonkajšou, prípadne aj teplotu v miestnosti, a výpočtom určí ideálnu teplotu vykurovacej vody tak, aby v obývanom priestore pretrvávala tepelná pohoda podľa nastavení a prianí užívateľov.

Ak váš plynový kondenzačný kotol pracuje pri kúrení s núteným obehom (teda nie samospádom), je druhým spôsobom regulácie výkonu jeho obehové čerpadlo, resp. možnosť regulácie jeho otáčok. Tým kotol dokáže efektívne znížiť teplotu vody, ktorá sa do neho vracia z obehu a tým zvýšiť rozsah využitia kondenzácie. Tým šetrí dvakrát – jednak palivo a jednak elektrickú energiu, ktorá obehové čerpadlo poháňa.

Kotly2.jpg
Zdroj: pixabay.com

Účinnosť vyššia ako 100% ? To mi nejako nevychádza

Plynové kondenzačné kotly majú častokrát deklarovanú účinnosť vyššiu ako 100%. Matematicky vám to nesedí? Tak počítate správne. Objasníme vám prečo.

Účinnosť sa dá zjednodušene vysvetliť ako premena jednej energie na druhú. To v našom prípade znamená, že plynový kondenzačný kotol dokáže všetku energiu obsiahnutú v plyne ako palive premeniť na teplo. Z fyzikálneho hľadiska je nekorektné tvrdiť, že teoretická účinnosť môže byť až 111 %. Táto metrika vznikla preto, aby bolo možné porovnať klasické a kondenzačné kotly vo vzťahu v výhrevnosti. Tých 11 % „k dobru“ nám dáva práve schopnosť plynového kondenzačného kotla získavať teplo z kondenzátu, teda spalín, ktoré by konvenčný kotol jednoducho odviedol von komínom. Napriek tomu má plynový kondenzačný fyzikálne správnu účinnosť 98% meranú zo spaľného tepla, zvyšok sa stratí v kondenzáte, spalinách a sálaním samotného kotla. A to už sú veľmi krásne hodnoty. Pre porovnanie, klasické kotly dosahujú len 84 %.

Preto môžeme smelo tvrdiť, že úspora, ktorú plynový kondenzačný kotol môže priniesť je v porovnaní s konvenčným kotlom asi 10 %, čo môže pre bežnú domácnosť ročne predstavovať až niekoľko stoviek EUR, ktoré sa určite dajú využiť lepšie.

Zhrnuté a podčiarknuté – plynový kondenzačný kotol je v súčasnosti to najlepšie, čo na trhu vykurovacej techniky nájdete z pohľadu spaľovania fosílnych palív a teda i ochrany životného prostredia. Dá sa použiť prakticky pre všetky druhy vykurovacích systémov, je hospodárny, ekologický a pri pravidelnej odporúčanej starostlivosti svoje úlohy plní svedomite a spoľahlivo.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom