PMÚ schválil predaj PPC Investments spoločnosti Veolia Energia Slovensko

PPC paroplyn
Bratislavský paroplynový cyklus despiteborders.com

Rozhodnutie úradu nadobudlo právoplatnosť v stredu 18. júla.

Protimonopolný úrad SR (PMÚ) schválil akvizíciu firmy PPC Investments spoločnosťou Veolia Energia Slovensko. Predmetom tejto akvizície nie je dcérska spoločnosť PPC Power, dodáva úrad. Jeho rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 18. júla tohto roku. „Po vyhodnotení získaných podkladov a informácií dospel úrad k záveru, že posudzovaná koncentrácia je v súlade so zákonom o ochrane hospodárskej súťaže, nakoľko značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia,“ odôvodnil PMÚ svoje rozhodnutie.

Podľa medializovaných informácií by však v druhej fáze transakcie mala Veolia kúpiť aj spoločnosť PPC Power. Do jej portfólia sa týmito transakciami dostane bratislavská paroplynová elektráreň. Doterajším vlastníkom PPC Investments bol pritom český investičný fond Avant Energy. Veolia Energia Slovensko je súčasťou francúzskeho energetického koncernu Veolia Energie International.

Spoločnosť PPC Investments sa zameriava na poskytovanie podporných služieb pre prevádzkovateľa prenosovej sústavy a z toho plynúcu dodávku regulačnej elektriny. Ako ďalej informoval PMÚ, spoločnosť taktiež zabezpečuje nákup zemného plynu pre dcérsku spoločnosť PPC Energy, ktorá pôsobí v oblasti výroby a veľkoobchodného predaja elektriny, ako aj výroby a dodávky tepla na území Bratislavy.

Skupina Veolia pôsobí na Slovensku v troch sektoroch. V sektore energetických služieb pôsobí primárne prostredníctvom spoločnosti Veolia a jej dcérskych spoločností. Hlavnou činnosťou spoločnosti Veolia je prevádzka tepelno-technických zariadení, ich údržba, oprava a komplexná modernizácia, výroba a distribúcia tepla a teplej úžitkovej vody. Skupina Veolia poskytuje tiež technickú správu budov a zabezpečuje projekt energetickej efektívnosti v sektore verejnej správy na Slovensku.

V sektore vodohospodárskych služieb pôsobí skupina Veolia prostredníctvom spoločností Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Poprad, Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Banská Bystrica a ČOVSPOL, a.s., Bratislava. Skupina Veolia na Slovensku tiež poskytuje environmentálne a logistické služby, ktoré zahŕňajú zvoz a zber odpadu, údržbu potrubných systémov, mestské upratovacie služby a riadenie toku odpadov, ako aj spracovanie a recykláciu odpadov.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie PMÚ Protimonopolný úrad SR