Podmienky dodávok elektriny či plynu sa budú meniť v prospech domácností, zároveň negatívne ovplyvnia monopoly

Foto: ilustračné, www.gettyimages.com

Regulácia v slovenskej elektroenergetike a v plynárenstve sa bude meniť. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) už predložil do pripomienkového konania novelu vyhlášky, ktorá stanovuje pravidlá fungovania trhu s elektrinou a plynom.

Ako uviedol regulačný úrad, dôvodom jej vypracovania je aplikačná prax na vnútornom trhu s elektrinou a plynom za ostatné obdobie.

Úprava podmienok v dodávkach energií

„Cieľom návrhu vyhlášky je úprava podmienok pri vykonávaní dodávky elektriny a dodávok plynu koncovým odberateľom v segmente regulovaných malých podnikov a domácností, vrátane podmienok pri aktivácii inštitútu dodávok elektriny a dodávok plynu v režime dodávky poslednej inštancie,“ zdôvodnil regulačný úrad.

Návrh vyhlášky upravuje vybrané vzťahy medzi účastníkmi trhu s elektrinou a plynom. Upravuje finančno-prevádzkový režim pre prípady, ak výrobca elektriny prevádzkuje batériové úložisko pripojené k zdroju elektriny.

Vyhláška postihne monopoly

Novela vyhlášky definuje povinnosti dodávateľa vykonávať v prospech prevádzkovateľov sústav a sietí, a organizátora trhu pri fakturáciách a inkasa za distribučné a sieťové poplatky. Vyhláška tiež upravuje platby za opätovné pripojenie do sústavy.

„Okrem toho návrh vyhlášky obsahuje ustanovenia a úpravy v oblasti štandardizovanej elektronickej komunikácie medzi vybranými účastníkmi na trhu s elektrinou so zámerom zvýšenia miery transparentnosti v oblasti poskytovania dát na trhu s elektrinou a na trhu s plynom,“ konštatoval regulačný úrad.

Je presvedčený, že novela vyhlášky bude mať pozitívny vplyv pre účastníkov trhu s elektrinou a plynom. Negatívny vplyv bude mať vyhláška na monopoly.

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie ÚRSO Úrad pre reguláciu sieťových odvetví