PORADŇA: Kedy sa oplatí žiadať dotáciu na malý obnoviteľný zdroj?

OZE
Ilustračné foto vaultelectricity.com

Slovenské domácnosti sa stále môžu uchádzať o dotácie na kúpu a inštaláciu malého obnoviteľného zdroja energií. Rodinné a bytové domy sa môžu uchádzať o podporu formou poukážky. Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) poskytuje poukážky na slnečné tepelné kolektory, kotol na biomasu, tepelné čerpadlo a fotovoltické panely. Nie každej domácnosti sa však oplatí žiadať dotáciu na každý podporovaný obnoviteľný zdroj.

Slnečné tepelné kolektory

Kedy áno:

– Chcete významne znížiť svoje náklady na ohrev teplej vody, ktorú využíva viac osôb.

– Máte možnosť zapojiť kolektory do existujúceho systému, alebo s nimi počítate v projekte novostavby.

Kedy nie:

– Nemáte vyhovujúci priestor na umiestnenie technológie.

– Orientácia plochy na osadenie kolektorov je nevhodná, napr. tienená stromami alebo budovami.

– Medzi vhodnou plochou na umiestnenie kolektorov a ohrievačom teplej vody je veľká vzdialenosť.

Obmedzenia:

– Nízka spotreba teplej vody znižuje efektívne využitie kolektorov a predlžuje návratnosť investície až za hranicu plánovanej životnosti zariadenia.

Kotol na biomasu

Kedy áno:

– Ak hľadáte ekologický, ekonomicky výhodný zdroj tepla.

– Ak chcete zdroj s možnosťou automatickej prevádzky – platí pre kotly na pelety a drevnú štiepku.

– Chcete vymeniť existujúci zdroj na fosílne palivá.

– Potrebujete vyššiu teplotu vykurovacej vody, napr. pre radiátory.

Kedy nie:

– Nemáte dosť priestoru pre zariadenie a skladovanie paliva.

– Nemôžete zabezpečiť základnú obsluhu zariadenia, dodávku a dopĺňanie paliva, vynášanie nespálených zvyškov (prípadne likvidáciu popola).

– Ak je v mieste spotreby navrhnutý nízkoteplotný vykurovací systém (podlahové alebo stenové vykurovanie), prevádzka zdroja zabezpečujúceho vyššiu teplotu by bola zbytočná.

– Ak je na pozemku k dispozícii prípojka zemného plynu, treba zvážiť, čo je výhodnejšie.

Obmedzenia:

– Nižší komfort obsluhy v porovnaní s plynovým kotlom, vyššie investičné náklady.

– Pri hľadaní najnižšej ceny za palivo (obzvlášť drevné pelety) veľmi kolíše kvalita a výhrevnosť. Nekvalitné palivo sa prejaví vyššou spotrebou a zvýšenou náročnosťou na údržbu.

– Pasívny / nízkoenergetický dom, môže mať nižšiu okamžitú potrebu tepla na vykurovanie, ako je dolná hranica regulácie výkonu kotla na biomasu, v takomto prípade je potrebné kombinovať aj kotol na drevné pelety s akumulačnou nádobou, čo môže predražiť investíciu a zvýšiť priestorové nároky.

Tepelné čerpadlo

Kedy áno:

– Hľadáte moderný zdroj tepla s veľmi ekonomickou automatickou prevádzkou.

– Požadujete bezobslužnú prevádzku, vysokú úroveň riadenia a jednoduchú inštaláciu.

– Chcete znížiť náklady ak máte elektrické vykurovanie.

– V dome je navrhnuté nízkoteplotné podlahové alebo stenové vykurovanie.

Kedy nie:

– Ak dom nemá vymenené okná a nie je zateplený.

– Ak nemáte možnosť umiestniť vonkajšiu jednotku tak, aby hlukom nerušila vás a okolie. A prípadne nemáte ani možnosť vybudovať zemný kolektor, alebo vrt.

– Ak je na pozemku k dispozícií prípojka zemného plynu, treba zvážiť, čo je výhodnejšie.

Obmedzenia:

Vyššie investičné náklady. Potenciálne vysoké náklady na servis.

Fotovoltické panely

Kedy áno:

– Hľadáte alternatívny zdroj elektrickej energie pre prevádzku spotrebičov a ohrev teplej vody.

– Prevádzkujete spotrebiče a zariadenia najmä cez deň.

– Hľadáte spôsob, ako zvýšiť prevádzkovú bezpečnosť svojej domácnosti. Fotovoltický systém s batériami funguje aj ako záložný zdroj – ochráni a zabezpečí pri výpadku napájania zo siete prevádzku spotrebičov, napríklad chladničky, PC alebo kamerového systému.

Kedy nie:

– Orientácia plochy na osadenie panelov je nevhodná, prípadne je tienená stromami alebo budovami.

– Nemáte na budove dostatočne veľkú plochu na osadenie panelov.

Obmedzenia:

– Nutnosť prispôsobiť spotrebu domácnosti času produkcie elektriny. Vyrobenú energiu, ktorú nespotrebujete dodávate do distribučnej siete bezodplatne. Akumulácia získanej elektriny do akumulátorov je ešte stále investične náročná.

– Pre prípadné úpravy a opravy je nevyhnutná odborná spôsobilosť, prípadné amatérske zásahy môžu byť životu nebezpečné.

– Členitosť strešnej konštrukcie si vyžaduje špecifické, investične náročnejšie, riešenia.

Rodinné a bytové domy sa môžu uchádzať o podporu formou poukážky na inštaláciu malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie vďaka národnému projektu Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry s názvom Zelená domácnostiam II.

Národný projekt SIEA je financovaný z Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktorý riadi Ministerstvo životného prostredia SR. V pilotnom projekte bolo v rokoch 2015 až 2018 k dispozícii 45 miliónov eur. V pokračovaní projektu Zelená domácnostiam II je v období rokov 2019 až 2023 k dispozícii 48 miliónov eur.

Domácnosti môžu žiadať o podporu v rámci jednotlivých kôl. Prvé kolo projektu Zelená domácnostiam II bolo vyhlásené 19. marca 2019. Aktuálne informácie o projekte sú k dispozícii na stránke projektu Zelená domácnostiam.

Poskytovanie pomoci sa riadi všeobecnými podmienkami podpory a osobitnými podmienkami konkrétneho kola. Domácnosť si vyberá vhodné zariadenie zo zoznamu zariadení, ktoré splnili technické podmienky, a zhotoviteľa, ktorý zabezpečuje spoločne s dodávkou zariadenia aj jeho montáž. Zoznam oprávnených zhotoviteľov je priebežne aktualizovaný.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie SIEA Slovenská inovačná a energetická agentúra