Pred výstavbou veterných elektrární musí prebehnúť environmentálne posudzovanie, rozhodol Súdny dvor

Oze veterná elektráreň
Ilustračné foto pixabay.com

Súdny dvor Európskej únie dal za pravdu obyvateľom lokality na území belgických obcí Aalter a Nevele, v ktorej mala byť zriadená veterná farma, v spornej veci rozhodnutia o vydaní stavebného povolenia na výstavbu a prevádzku piatich veterných elektrární. Súdny dvor o tom informoval v tlačovej správe, ktorú vo štvrtok poskytol agentúre SITA.

Autor sporného povolenia, regionálny úradník

Vydanie sporného povolenia 30. novembra 2016 podliehalo najmä dodržaniu určitých podmienok stanovených nariadením flámskej vlády, ako aj obežníkom, ktoré sa týkajú výstavby a prevádzky veterných elektrární. Žalobcovia na podporu žaloby o neplatnosť sporného povolenia poukazovali najmä na porušenie smernice 2001/42 (smernica o posudzovaní účinkov určitých plánov a programov na životné prostredie) z dôvodu, že nariadenie a obežník, na základe ktorých bolo povolenie vydané, neboli predmetom environmentálneho posudzovania. Autor sporného povolenia, regionálny úradník pre výstavbu z oddelenia územného plánovania pre Flámsko, sa domnieval, že dotknuté nariadenie a obežník takémuto posúdeniu nepodliehajú.

Súdny dvor rozhodol

Vo svojom rozsudku Súdny dvor pripomenul, že smernica 2001/42 sa vzťahuje na plány a programy, ako aj na ich zmeny, ktoré sú vypracované alebo prijaté orgánom členského štátu. Pokiaľ ide o pojem „plány a programy, ktorých prijatie je vyžadované legislatívnymi, regulatívnymi alebo správnymi predpismi“, Súdny dvor rozhodol, že tento pojem sa vzťahuje na nariadenie a obežník prijaté vládou federálneho samosprávneho celku členského štátu, ktoré obsahujú rôzne ustanovenia týkajúce sa výstavby a prevádzky veterných elektrární.

Pokiaľ ide o otázku, či nariadenie a obežník musia podliehať environmentálnemu posudzovaniu podľa smernice 2001/42 z dôvodu, že môžu mať významné účinky na životné prostredie, Súdny dvor rozhodol, že tieto akty, ktoré obsahujú rôzne ustanovenia týkajúce sa výstavby a prevádzky veterných elektrární, vrátane opatrení týkajúcich sa tienenia, bezpečnosti, ako aj hlukových noriem, patria medzi akty, ktoré majú byť predmetom takéhoto posudzovania.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie ECJ Európsky súdny dvor